czerwiec 2013

czerwiec 2013

Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa
Program członkowski, Xlecie, Strefa członkowska
Krajowa Sieć Tematyczna ds. Partnerstwa
Program członkowski, Walne Zebranie, Xlecie, Strefa członkowska
Program członkowski, Xlecie, Strefa członkowska
Przyszły okres programowania
Program członkowski, Działania międzynarodowe, Xlecie, Strefa członkowska
Program członkowski, Xlecie, Strefa członkowska