maj 2015

maj 2015

Walne Zebranie, Strefa członkowska
Ciała dialogu obywatelskiego, monitoring funduszy, Przyszły okres programowania, Reprezentacja
Stanowiska OFOP, Rzecznictwo i monitoring