kwiecień 2016

kwiecień 2016

Walne Zebranie, Strefa członkowska
monitoring funduszy, Przyszły okres programowania, Reprezentacja
Ciała dialogu obywatelskiego, monitoring funduszy, Przyszły okres programowania, Reprezentacja
Ciała dialogu obywatelskiego, monitoring funduszy, Przyszły okres programowania, Reprezentacja
Ciała dialogu obywatelskiego, monitoring funduszy, Przyszły okres programowania, Reprezentacja
Ciała dialogu obywatelskiego, monitoring funduszy, Przyszły okres programowania, Reprezentacja