Prawne aspekty wolontariatu

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Musiała Anna
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87116-69-6
Wydawca/cy: 
Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO
Numer w starym katalogu: 
03248, 03247, 706

W publikacji poza ogólnym omówieniem zjawiska wolontariatu także „Nawiązanie stosunku pracy woluntarystycznej”, „Prawa i obowiązki wolontariuszy”, Wolontariat a zagadnienia podatkowe i ubezpieczeniowe”, „Odpowiedzialność wolontariusza”, „Zmiana treści oraz rozwiązanie umowy o pracę wolontarystyczną”, „Formy rozstrzygania sporów”.

0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak