Polityka społeczna samorządu terytorialnego

Poradnik praktyczny
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Grzybowski Andrzej (red.)
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności
Numer w starym katalogu: 
03067

Spis treści: Pomoc społeczna w gminie i powiecie; Rola samorządu w systemie ochrony zdrowia; Prorodzinna polityka samorządu terytorialnego; Adresowane programy społeczne samorządu; Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi; Znaczenie wolontariatu dla rozwoju społeczności lokalnych; Kościół – Państwo – Samorząd. Przyczynki do etyki działalności samorządowej na podstawie dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego; Zasada pomocniczości w życiu społeczno-gospodarczym.

0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak