Dostęp organizacji pozarządowych do funduszy strukturalnych - stan obecny i perspektywy

Raport na postawie wyników badania Stowarzyszenia Klon/Jawor "Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006"
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gumkowska Marta, Jan Herbst
ISBN: 
978-83-914980-6-4
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
192
0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak