5 lat Polski w Unii Europejskiej

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kałużyńska Małgorzata, Katarzyna Smyk, Jakub Wiśniewski (red.)
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-7567-043-1
Wydawca/cy: 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Numer w starym katalogu: 
219

W cz. I - Gospodarczy wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej - m.in. Rolnictwo i rybołówstwo, Infrastruktura transportowa, Energetyka, Ochrona środowiska, Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa. W cz. II - Społeczny wymiar członkowstwa Polski w Unii Europejskiej - m.in. Rynak pracy i migracje, Edukacja i sport, Kultura i turystyka, Ochrona konsumenta i zdrowie publiczne. W cz. III - Polityczny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej m.in. Polska i jej wschodni sąsiedzi, Współpraca regionalna, Wdrożenie i stosowanie prawa UE.

0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak