Niech usłyszą Twój głos

Wprowadzenie do lobbingu w Polsce
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hodges Megan, Wood Geoffrey
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-908935-4-1
Wydawca/cy: 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Numer w starym katalogu: 
02633, 03348, 03349

Praca jest wynikiem projektu "Reprezentowanie interesów wspólnych na poziomie krajowym i lokalnym" oraz warsztatów przeprowadzonych w 1999 r. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Lublinie, w ramach których przedstawiono polskim słuchaczom doświadczenia i wiedzę specjalistyczną w tym zakresie, wypracowaną na przestrzeni wielu lat w Wielkiej Brytanii. "W opracowaniu jako pierwszą przedstawiono ogólną informację na temat lobbingu i organizacji pozarządowych, a następnie strukturę owych organizacji oraz strategie, które można wykorzystać aby bardziej efektywnie przedstawiać własne problemy. Taka forma materiału wymusza też z oczywistych przyczyn krótki opis systemu politycznego. Następnie przedstawiono zasady współpracy ze środkami masowego przekazu i organizacji kampanii, wreszcie - formy nawiązywania kontaktów z politykami i innymi liczącymi się ludźmi zaangażowanymi w proces tworzenia polityki publicznej."

0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak