Vademecum przedstawiciela pozarządowych organizacji ekologicznych w komitetach ds. funduszy unijnych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Smolnicki Krzysztof, Stoczkiewicz Marcin
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
83-918499-4-5
Wydawca/cy: 
Polska Zielona Sieć
Numer w starym katalogu: 
04169, 04170

"(...) publikacja pomyślana została jako swoisty podręcznik partnerstwa w ramach ciał doradczych ds. funduszy unijnych i jest odpowiedzią na niejednokrotnie zgłaszane przez organizacje strażnicze oraz organizacje z nimi związane postulaty zdefiniowania najlepszych metod współpracy w ramach grupy strażniczej oraz wskazania narzędzi skutecznego uczestnictwa rzeczników pozarządowych organizacji ekologicznych (POE) w ciałach decyzyjnych funduszy UE." Praca składa się z dwóch części: I. Praktyka uczestnictwa w komitetach ds. funduszy unijnych; II. Kompendium prawne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w komitetach sterujących i komitetach monitorujących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak