Organizacje pozarządowe a Fundusze Strukturalne

Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe w Polsce w latach 2004-2006
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kolankiewicz Ewa, Komorowska Zofia, Piekarska-Piotrowicz Olga, Wasilewska Marcela (red.)
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-914980-8-5
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
04226

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera "możliwie dużo informacji, pozwalających nakreślić tło dla uczestnictwa organizacji pozarządowych w wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych. Temu służy rozdział dotyczący doświadczenia trzeciego sektora z funduszami przedakcesyjnymi oraz skrótowy opis systemu instytucjonalno-prawnego, związanego z wdrażaniem Funduszy Strukturalnych w Polsce w latach 2004-2006. (...) Druga część raportu dotyczy już wprost organizacji pozarządowych jako potencjalnych i faktycznych beneficjentów Funduszy Strukturalnych." 

0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak