Struktura organizacji demokratycznych

Poradnik dla organizacji pozarządowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Stanowski Krzysztof
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86304-84-7
Wydawca/cy: 
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Numer w starym katalogu: 
280, 281, 02802

W spisie treści m.in.: Co to znaczy, że organizacja jest demokratyczna?; Najprostsza struktura: Zjazd (władza uchwałodawcza), Zarząd (władza wykonawcza), Komisja Rewizyjna (organ kontrolny); Zjazd Walny czy Zjazd Delegatów; Powołujemy oddziały; Rada - władza ustawodawcza między Zjazdami; A może Federacja (stowarzyszenie stowarzyszeń); Prezes czy Przewodniczący? Jak go wybierać?; Jak to zapisać w statucie?

0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak