10 lat Programu Przemiany w Regionie RITA

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kwiatkowska Martyna (red.)
Romanowska Ewa (red.)
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88753-65-7
Wydawca/cy: 
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Numer w starym katalogu: 
296, 297

Publikacja przekrojowo prezentuje dorobek Programu „Przemiany w Regionie” – RITA, wieloletniego przedsięwzięcia Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Otwarty w 2000 roku Program wspiera dzielenie się ze społeczeństwami krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej polskimi doświadczeniami w zakresie przemian  demokratycznych i rozwojowych. Kładziemy również nacisk na kształtowanie nowych liderów i elit społecznych, intelektualnych i gospodarczych, gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, w ramach Programu promowana jest idea współpracy międzynarodowej, dialogu międzykulturowego oraz standardów we współpracy transgranicznej.

Publikacja zawiera m. in: Wybrane przykłady projektów dofinansowanych w ramach konkursów grantowych; Listę projektów dofinansowanych w ramach Programu RITA w latach 2001-2009; Listę organizacji partnerskich goszczących uczestników wizyt studyjnych oraz listy grup studyjnych. Także informacje o  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i o  Fundacji Edukacja dla Demokracji

Streszczenie w językach: rosyjskim i angielskim.

 [Barbara i Adam Podgórscy]

0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak
Słowa kluczowe: