Pomoc społeczna na szczeblu lokalnym

Konferencja w Piwnicznej 16-17 listopada 1992
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
zbiór tekstów
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundacja Zabezepiecznia Społecznego, Fundacja "Polska Praca"
Fundacja im. F. Eberta, Frakcja Społeczno-Liberalna Unii Demokratycznej
Numer w starym katalogu: 
01182

Konferencja w Piwnicznej (16-17 listopada 1992 r.) poświęcona była pomocy społecznej na szczeblu lokalnym i zwracała uwagę na konieczność uzupełniania państwowych instytucji pomocy społecznej udzielanej najsłabszym i najuboższym grupom społeczeństwa przez lokalne inicjatywy, fundacje i stowarzyszenia.

Książka zawiera teksty:

Krzysztof Mikulski: Wybrane problemy systemu pomocy społecznej

Janina Szumlicz: Gwarancja dochodu minimum - systemy zachodnie a świadczenia w Polsce w ramach pomocy społecznej

Eugeniusz Cygan: Polityka społeczna na szczeblu lokalnym na przykładzie woj. nowosądeckiego

Janusz Gałęziak: Mobilizacja społeczności lokalnej do samopomocy

Jerzy Boczoń: Rola organizacji pozarządowych w lokalnej polityce socjalnej

Stanisława Urbaniak: Doświadczenia szkoły krakowskiej w kształceniu pracowników socjalnych pomocy społecznej

Joanna Kamińska: Kadra środowiskowa pomocy społecznej

Tomasz Schimanek: Wybrane problemy funkcjonowania lokalnej pomocy społecznej na przykładzie gminy Żoliborz

Małgorzata Pawlisz: Podmioty polityki społecznej

0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak
Słowa kluczowe: