Organizacje pozarządowe. Projektowanie, współdziałanie i współpraca

Prace dyplomowe słuchaczy Podyplomowego Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Bednarski Andrzej (red.)
Rok wydania: 
1997
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-906739-1-6
Wydawca/cy: 
Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny
Numer w starym katalogu: 
03272

Organizacje pozarządowe - problemy współpracy i współdziałania: Organizacje pozarządowe - prawne możliwości współpracy z administracją publiczną; Współdziałanie. Konieczność czy możliwość dla organizacji pozarządowych z sektora pomocy społecznej; Konkurencja jako strategia działania organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe - planowanie i realizacja projektów działania: Planowanie w stowarzyszeniach na poziomie lokalnym (na przykładzie hufca harcerskiego); Planowanie i realizacja projektu edukacyjnego - program szkolenia liderów młodzieżowych; Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach a samorządy lokalne województwa suwalskiego. Strategia wsparcia, współdziałania i współpracy.

Podyplomowe Studium Kierowania Instytucjami Samorządowymi i Organizacjami Pozarządowymi (edukacja - praca socjalna - kultura).

0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak