"Biuletyn Analiz" Nr 22, listopad 2009

Prezydencja Polski w Unii Europejskiej - 2011 r.
Dane szczegółowe
ISBN: 
1643-773X
Wydawca/cy: 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Numer w starym katalogu: 
513

Spis treści:

M. Kałużyńska, Polska prezydencja w Unii Europejskiej - jak pomyślnie zdać europejski egzamin;

Uwarunkowania i wyzwania prezydencji Polski w UE w 2011 r. - zapis debaty z udziałem ekspertów zagranicznych;

K. Smyk, Prezydencja w Traktacie z Lizbony: główne postanowienia i wnioski dla Polski;

J. Wiśniewski, Problematyka migracji w programie francuskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej w 2008 r. - wnioski dla Polski;

M. Jatczak, B. Słomińska, Dobór priorytetów przez państwa członkowskie sprawujące przewodnictwo w Radzie UE w latach 2002-2008 - wnioski dla Polski;

Ł. Sosnowski, Negocjacje Perspektywy Finansowej na okres po 2013 r. w kontekście polskiej prezydencji w Radzied UE;

J. Ryba, Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego, czyli jak zagwarantować sukces prezydencji;

Publikacja dostępna na stronach UKIE (archiwum: www.polskawue.gov.pl)

M. Pełka, Polityka energetyczna w horyzoncie 2011 r.;

I. Niemczycki, Rola prezydencji polskiej w promowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej;

M. Nodzykowski, Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w perspektywie prezydenckiej;

\M. Pilecka, Postawy prounijne oraz oczekiwania społeczne wobec UE w kontekście przyszłej prezydencji Polski.

0
Brak głosów
Twoja ocena: Brak