Tytuł Autor/zy Wydanie Wydawca/cy
ABC... mieszkania bez barier
Jak dobrze zaprojektować, urządzić lub zaadaptować wnętrze dla osoby niepełnosprawnej ruchowo
praca zbiorowa Warszawa, 2003 Fundacja DOM DOSTĘPNY
Absolwenci - szansa czy problem? Fruga Bernard (red.) Warszawa, 1996 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Absolwenci Szkoły Reprezenatcji NGO
Federalista (Federalistka) nr 1/2012 (9)
Redakcja kwartalnika FederalistKa Warszawa, 2012 Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Act of Law of April 24th 2003 on Public Benefit and Volunteer Work Ministerstwo pracy i polityki społecznej Warszawa, 2003 Ministerstwo pracy i polityki społecznej
Adam Ciołkosz
Portret polskiego socjalisty
Friszke Andrzej Warszawa, 2011 Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Administrative Information Systems
People and Technology
Keller Thomas
Savage N. Ernest
Stany Zjednoczone, 1987
Kent Publishing Company
A Division of Wadsworth, Inc.
Adolescences La Fondation de France Paris, 1993 Fondation de France
Agencje Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
Seria: Instytucje rozwoju lokalnego
Kidyba Andrzej Katowice, 1996 PIL
Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego
Propozycja organizacji ekologicznych przyjęta na IX dorocznym spotkaniu Coalition Clean Baltic, maj 1998
Kraków, 1999 Federacja Zielonych – Szczecin i Wydawnictwo „Zielone Brygady”
Aktywizacja w polityce społecznej
w stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?
Marek Rymsza Warszawa, 2013 IFiS PAN
Aktywizowanie wyborców
Inicjatywy z różnych krajów świata
Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Instytut Spraw Publicznych
Aktywna społeczność lokalna Praca zbiorowa Lublin, 2002 Lubelski Ośrodek Samopomocy
Aktywni mieszkańcy
Inicjatywy sąsiedzkie w praktyce
Henzler, Piotr Warszawa, 2009 Stowarzyszenie CAL
Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej
Od komunikacji do współpracy
Warowicki Mirosław
Zbigniew Woźniak (red.)
Warszawa, 2001 Municipium
Aktywny obywatel, nowoczesny system wyborczy
Kolarska-Bobińska Lena
Jacek Kucharczyk
Jarosław Zbieranek (red.)
Warszawa, 2006 Instytut Spraw Publicznych
Alimenty
Informator o prawach i obowiązkach
Gaczyński Paweł, Stefański Mikołaj, Soja Jarosław Toruń, 2004 Fundacja Polska Akcja Humanitarna - Biuro Informacji Społecznej
Alliance
For philanthropy and social investment worldwide VOL 14 number 1 march 2009
London, 2009 Alliance Publishing Trust Board
Alliance
For philanthropy and social investment worldwide VOL 17 number 3 september 2012
London, 2012 Alliance Publishing Trust Board
Alliance
For philanthropy and social investment worldwide VOL 16 number 4 december 2011
London, 2011 Alliance Publishing Trust Board
Alliance
For philanthropy and social investment worldwide VOL 17 number 4 december 2012
London, 2012 Alliance Publishing Trust Board