Tytuł Autor/zy Wydanie Wydawca/cy
Alliance
For philanthropy and social investment worldwide VOL 12 number 4 december 2007
London, 2007 Alliance Publishing Trust Board
Alliance
For philanthropy and social investment worldwide VOL 17 number 1 march 2012
London, 2012
Alliance
For philanthropy and social investment worldwide VOL 13 number 2 june 2008
London, 2008 Alliance Publishing Trust Board
Alliance
For philanthropy and social investment worldwide VOL 17 number 2 june 2012
London, 2012 Alliance Publishing Trust Board
Altruista w akcji - czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o wolontariacie zagranicznym Chudolińska Katarzyna (tekst) Warszawa, 2005
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ
Ambitna Polska na rzecz krajów rozwijających się. Memorandum do prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
Federalista (Federalistka) nr 2/2011 (6-7)
Warszawa, 2011 Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
America's nonprofit sector
a primer
Salamon, Lester M. New York, 1992 The Foundation Center
American Politics and Government Pious M. Richard Stany Zjednoczone, 1986 McGraw-Hill Book Company
Amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialności dziennikarzy Płonkowski Tomasz Warszawa, 1995 Instytut Kultury
Analiza doświadczeń zagranicznych w zakresie wolności zrzeszania się na przykładzie wybranych krajów
Federalista (Federalistka) nr 2/2011 (6-7)
Mazgal Anna Warszawa, 2011 Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Analiza możliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania fuduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007-2013 Grosse Tomasz Grzegorz (red.) Warszawa, 2005 Instytut Spraw Publicznych
Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganie po wsparcie z funduszy unijnych
Piotr Dusza
Dominika Grygorowicz
Radosław Gomułka
Anna Kaniewska-Kowalska
Katarzyna Kapołka
Iwona Kasprzyk
Agnieszka Matulewicz
Warszawa, 2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Angielsko-polski leksykon terminologii władz lokalnych, organizacji społecznych i ochrony środowiska
English-polish dictionary of local government nonprofit organizations and environmental terminology
Tyszko Piotr
Ziemińska Agnieszka
Warszawa, 1994 Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ani książę, ani kupiec: obywatel Szacki Jerzy (wybór tekstów i wstęp) Kraków, 1997 Wydawnictwo ZNAK
Animator kultury
Realizowanie projektów artystycznych w przestrzeni publicznej
Góralska Magdalena
Pietraszko Anna
Wittels Karol
Warszawa, 2011 Fundacja Obserwatorium
Antynomie transformacji w Polsce
Chrześcijaństwo – mniejszości - liberalizm
Stachowski Zbigniew
Andrzej Wójtowicz (red.)
Warszawa, 1993 Polskie Towarzystwo Religioznawcze
Appetyt na applikacje
Praktyczny przewodnik
Sylwia Żółkiewska Warszawa, 2016
Fundacja Orange
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" (koordynacja merytoryczna)
Archiwistyka społeczna Ziętal Katarzyna(red) Warszawa, 2012 Ośrodek Karta
Associations et fondations en Europe
Regime juridique et fiscal
Alfandari Elle
Nardone Amaury
Paris, 1994 Juris Service
Asystent osoby z niepełnosprawnością
Studium prawno-porównawcze
Szeroczyńska Małgorzata (red.) Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji