Tytuł Autor/zy Wydanie Wydawca/cy
Atlas dobrych praktyk ekonomii społecznej Praca zbiorowa W#arszawa, 2008 FISE
Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej
Finanse etyczne na rzecz aktywnej Europy
Bertoncello Berangere (red.)
Boni Zofia (red.)
Czmyr-Kaczanowska Agnieszka (red.)
Huszcza Magdalena (red.)
Kubin Katarzyna (red.)
Rościszewska Ewa (red.)
Sachs Karol (red.)
Sienicka Anna (red.)
Sikorska-Michalak Anna (red.)
Brussels-Warsaw-Paris, 2011 FISE na zlecenie FEBEA (Europejskiej Federacji Banków Etycznych i Alternatywnych)
Atlas modelowych obywatelskich inicjatyw lokalnych Praca zbiorowa Warszawa, 2000 Klon/Jawor
Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka Kuc Bolesław Rafał Warszawa, 2002 Wydawnictwo Menedżerskie PTM
Autyzm w Europie
Systemy opieki nad osobami z autyzmem w krajach Unii Europejskiej
Dietl Zofia
Marta Wiatr
Maria Wroniszewska
Michał Wroniszewski (red.)
Warszawa, 2002 Fundacja SYNAPSIS
Autyzm w Europie
Systemy opieki nad osobami z autyzmem w krajach Unii Europejskiej
Dietl Zofia red.), Wiatr Marta (red.),
Wroniszewski Maria (red.), Wroniszewski Michał (red.)
Warszawa, 2002 Fundacja SYNAPSIS
Badanie skażenia dzieci ołowiem w Warszawie Siemiński Marek Warszawa, 1994 Fundacja „Ekologia i Zdrowie”
Badanie Wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych
Kaczor, Tomasz
Socha, Radosław
Warszawa, 2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Bank dostępny
Dostosowanie polskich banków do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych
Polak Marcin (red.)
Szostakowska Magdalena (red.)
Narodowy Bank Polski
Banking
A step by step guide for small voluntary organisations
Moss Gail Kings Hill, 1999 Charities Aid Foundation
Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej Alińska Agnieszka Warszawa, 2002 TWIGGER S.A.
Barka. Ekonomia społeczna w praktyce (1989-2008) Sadowska Barbara (red.) Poznań, 2008 Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
Barometr Manpower, Perspektyw zatrudnienia, Polska
Raport z badania Manpower I kwartał 2012 roku
Before and After Accession - Ukraine and Poland in Integrating Europe Riedel, Rafał Opole, 2008 Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Belarus. The Third Sector Kazanecki Paweł Warszawa, Mińsk, 1998
Between States and markets
The Voluntary Sector in Comparative Perspective
Wuthnow Robert Princeton, 1991 Princeton University Press
Bez państwa.
Demokracja uczestnicząca w działaniu.
Górski Rafał
Jan Sowa (red.)
Kraków, 2007 Korporacja Ha!art
Bez zysków i strat
Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego
Hudson Mike Warszawa, 1997 Polish edition Civic Dialogue Programme Phare
Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie
Studium politologiczne
Pietraś Marek Lublin, 2000 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie
Bezpieczeństwo lokalne
Społeczny kontekst prewencji kryminalnej
Czapska Janina, Widacki Jan (red.) Warszawa, 2000 Instytut Spraw Publicznych