Tytuł Autor/zy Wydanie Wydawca/cy
Bezpieczeństwo żywnościowe i polityka rolna Polski na przełomie XX i XXI wieku Michna Waldemar Warszawa, 1992 Fundacjna im. Friedricha Eberta
Bezprawie przemoc bezkarność
Federacja Rosyjska wraz z Republiką Czeczenii w dokumentach
Łoziński Krzysztof Warszawa, 2000 Polskie Stowarzyszenie Amnesty International
Bezrobocie - co robić?
Poradnik outplacementu. Raport z realizacji programu
Boni Michał (red.)
Żak-Rosiak Elżbieta (red.)
Warszawa, 2002 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Bezrobocie - co robić? Rola organizacji pozarządowych na rynku usług praca zbiorowa Warszawa, 2006 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Biała Księga młodzieży polskiej Fotyga Barbara Warszawa, 2004 Lido Wydawnictwa cyfrowe i poligraficzne
Białoruś - trzeci sektor
Naród - Kultura - Język
Kazanecki Paweł (red.)
Pejda Marta (red.)
Warszawa-Mińsk, 2002 Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne - IDEE
Białoruś - trzeci sektor Kazanecki Paweł (red.) Warszawa-Mińsk, 1998
Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego "Supolnaść" w Mińsku i in.
Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE) w Warszawie
Białoruś - trzeci sektor. Naród, kultura, język Kazanecki Paweł, Marta Pejda (red.) Warszawa-Mińsk, 2002 Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne - IDEE
Biorąc prawa poważnie Dworkin Ronald Warszawa, 1998 Wydawnictwo Naukowe PWN
Bitwa na fundacje Frączak Piotr Warszawa, 1996 Biblioteka ASOCJACJI
Biznes i moralność Jackson Jennifer Warszawa, 1999 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Budowa wspólnot lokalnych-jakich kompetencji potrzebuje,a jakich uczy? Praca zbiorowa Gdańsk, 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Budowa wspólnot lokalnych-jakich kompetencji potrzebuje,a jakich uczy? Praca zbiorowa Gdańsk, 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Budowanie demokracji
Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce
Grabowska Mirosława, Szawiel Tadeusz Warszawa, 2001 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Budowanie demokracji w szkole
Wybrane materiały z seminariów i warsztatów organizowanych przez PSPF
Frankiewicz Wanda (red.) Otwock-|Warszawa, 1995 Polskie Stowarzyszenie Animatorów Podagogiki C. Freineta
Budowanie federacji organizacji pozarządowych
Teoria i praktyka
Praca zbiorowa Warszawa, 2000 Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Budowanie federacji organizacji pozarządowych
Teoria i praktyka
A. Wojakowska (red.) Warszawa, 2000 Stowarzyszenie na rzecz FIP
Budowanie infrastruktury organizacyjnej społeczeństwa obywatelskiego (deklaracja opracowana na 14 Konferencji Johns Hopkins International Fellows in Philanthropy Program)
Federalista (Federalistka) nr 2/2011 (6-7)
Warszawa, 2011 Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Budowanie porozumień i rzecznictwo organizacji pozarządowych Wejcman Zbigniew Warszawa, 2000 BORIS
Budowanie zespołu Kowalczyk Bożena, Jordan Paweł Warszawa, 1996 Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych - BORIS