Tytuł Autor/zy Wydanie Wydawca/cy
Budżet obywatelski, ale czy partycypacyjny?
Federalista (Federalistka) nr 1/2014
Redakcja kwartalnika FederalistKa
Ryszard Skrzypiec
Warszawa, 2014
Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Budżet województwa mazowieckiego z perspektywy organizacji pozarządowych Bazyl Jan Warszawa, 2007 Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce
Hardt Łukasz
Maarten de Jong
Warszawa, 2011 Sprawne Państwo
Building Bridges
Phare and Civil Society Development in Central and Eastern Europe
Richterová Adriena Słowacja, 2000 Civil Society Development Foundation
Building Bridges
Phare and Civil Society Development in Central and Eastern Europe
Richterova, Adriena Slovakia, 2000 Civil Society Development Foundation
Building Donor Partnerships
Bassler Terrice
Wisse Smit Mabel
Nowy Jork, 1997 Soros Foundations Network
building Partnerships
A Practical Manual
Biderman, Andrzej
Kazior, Barbara
Serafin, Rafał
Szmigielski, Piotr
Kraków, 2004 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Być narodowi pożytecznym Omelaniuk Anatol Jan (red.) Gorzów Wielkopolski-Wrocław, 2002
Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej
Gorzowskie Towarzystwo Regionalne
Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-kulturalne
Central Europe Two Decades After Riedel, Rafał Warszawa, 2010 Centre for Europe, University of Warsaw, Institute of Political Science, Opole University
Centrum Aktywności Lokalnej jak metoda rozwoju społeczności lokalnej
Jordan Paweł
Bohdan Skrzypczak (red.)
Warszawa, 2002 BORIS
Change: Meet It and Greet It
Managing Transitions in a Fast-Paced World
Seita Trudy
Waechter Susan
Downers Grove, 1991 VMSystems - Heritage Arts Publishing
Charitable Status
A Practical Handbook
Phillips Andrew Wielka Brytania, 1994 A Directory of Social Change Publication
Children and the challenges of transition UNICEF in Central and Eastern Europe Switzerland UNICEF in Central and Eastern Europe
Children's Rights and and Residential Care in International Perspective
de Boer Wies
Geldmacher Manfred
Haarsma Lennie
Ligthart E.E. Leo
Meuwese Stan
Amsterdam, 1996 Defence for Children International
Chiny. Nikt nie jest bezpieczny
Polityczne represje i nadużycia władzy w latach dziewięćdziesiątych
Brodacka Klara, Stanisławski Bogusław (red.) Gdańsk, 1997 Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce
Chrześcijanin wobec wyborów politycznych
przewodnik
Czekański Marek Kraków, 2000 Wydawnictwo „M”
Ciągle jest dużo do zrobienia
Federalista (Federalistka) nr 2/2010
Redakcja kwartalnika FederalistKa Warszawa, 2010
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Ciągłość i zmiana w polskiej polityce zagranicznej
Praca zbiorowa
Kosiewski Piotr (red.)
Warszawa, 2006 Fundacja im. Stefana Batorego
Citizens
Strengthening Global Civil Society
de Oliveira Darcy Miguel
Tandon Rajesh
Waszyngton, 1994 CIVICUS World Alliance for Citizen Participation
Civil Society in the Asia-Pacific Region Serrano R. Isagani Waszyngton, 1994 CIVICUS World Alliance for Citizen Participation