Tytuł Autor/zy Wydanie Wydawca/cy
Cnoty liberalne Stephen Macedo Kraków, 1995 Znak
Co było, co będzie?
Federalista (Federalistka) nr 3(8)/2011
Redakcja kwartalnika Federalistka Warszawa, 2011
Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Co każdy uczeń o śmieciach wiedzieć powinien?
Zestaw ćwiczeń dotyczących problematyki odpadów komunalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Grodzińska-Jurczaj Małgorzata
Marta Tarabuła
Kraków, 2001 Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Co się dzieje z Morzem Bałtyckim
Wirdheim Anders
Juliusz C. Chojnacki
Polski Klub Ekologiczny
Co to jest sztuka?
Federalista (Federalistka) nr 4/2010
Abramowski Edward Warszawa, 2010 Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Co z tym dialogiem obywatelskim?
Federalista (Federalistka) nr 1/2010
Mendza - Drozd Marzena Warszawa, 2010 Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Codzienne partnerstwo
Poradnik dla działaczy samorządowych i pozarządowych
Marciniak Piotr
Magda Nowakowska (red.)
2000 Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych
Codzienne partnerstwo
Poradnik dla działaczy samorządowych i pozarządowych
Jakub Nowakowski (red.) Warszawa, 2000 Stowarzyszenie na rzecz FIP
Communities Building and Development
Vadalazhskaya Tatiana
Matskevich Uladzimer
Conference mondiale sur l'education pour tous
Repondre aux besoins educatifs fondamentaux
UNICEF Paris, 1990 UNICEF
Constitution-Making Process Wyrzykowski Mirosław Warszawa, 1998 Instytut Spraw Publicznych
Corporate Citizenship in Japan
Tanaka Yayoi
Imada Makoto
Wielka Brytania, 1996 Directory of Social Change, Sasakawa Peace Foundation
Corporate Community Involvement
philanthropy or self-interest?
Roy Delwin Kings Hill, 1999 Charities Aid Foundation
Corporate Initatives
putting into practice the European Declaration of Businesses against Exclusion
Tayart de Borms Luc 1996 European Business Network for Social Cohesion
Corporate Philanthropy at the Crossroads
Burlingame F. Dwight
Young R. Dennis
Stany Zjednoczone, 1996 Indiana University Press
Crafting Effective Mission and Vision Statements Angelica, Emil Saint Paul, 2001 Wilder Publishing Center
Crossing Borders: Revitalizing Area Studies New York, 1999 Ford Foundation
CSR NGO?
Federalista (Federalistka) nr 3/2010
Żwawa Andrzej Warszawa, 2010 Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Culture des iles et developpment
Islands' culture and development
UNESCO Paris, 1991 UNESCO
Czas innowacji (Time for Innovation)
Przegląd wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Review of the selected innovative and transnational cooperation projects of the Human Capital Operational Programme)
praca zbiorowa Warszawa, 2011 Krajowa Instytucja Wspomagająca, Centrum Projektów Europejskich