Tytuł Autor/zy Wydanie Wydawca/cy
Czasopisma i biuletyny organizacji pozarządowych w Polsce Centrum Informacji dla organizacji pozarządowych BORDO Warszawa, 1994
Fundusz Współpracy
Program Dialog Społeczny
Czasopisma i biuletyny organizacji pozarządowych w Polsce Centrum Informacji dla organizacji pozarządowych BORDO Warszawa, 1995 Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny - NGOs
Czasopisma i biuletyny organizacji pozarządowych w Polsce Centrum Informacji dla organizacji pozarządowych BORDO Warszawa, 1998 Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny
Czy istnieje kultura pozarządowa?
Federalista (Federalistka) nr 4/2010
Stasińska Beata, Bereś Witold, Sybilski Wiktor, Frączak Piotr, Gałązka Alina Warszawa, 2010 Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Czy marzenia ulegają przedawnieniu?
Federalista (Federalistka) nr 1/2010
Wujec Henryk Warszawa, 2010 Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Czy podejście aktywizujące ma szansę?
Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej
Rymsza Marek (red.) Warszawa, 2011 Instytut Spraw Publicznych
Czy Polska ma doktrynę integracyjną? Praca zbiorowa Kraków, 1998 Ośrodek Myśli Politycznej
Czy społeczny bezruch?
O społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce
Nowak Michał, Michał Nowosielski (red.) Poznań, 2006 Instytut Zachodni
Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne (informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów); Zostałem pokrzywdzony przestępstwem i co dalej? (informator dla pokrzywdzonego) Rękas Agnieszka, Tomasz Sroka (red.) Warszawa, 2010
Czy w Polsce istnieje społeczny potencjał dla ruchów skrajnie prawicowych? Michał Bilewicz
Czy w Polsce może być normalnie?
Przewodnik dla tych. Co chcieliby dobrze, ale nie wiedzą jak
Michałowski Bartłomiej MT Biznes
CZy zmieniać konstytucję?
Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Barcz Jan (red.) Warszawa, 2002 Instytut Spraw Publicznych
Czym jest demokracja
i jak powinno się jej uczyć w szkołach?
Ravitch Diane Warszawa, 1992 Fundacja Edukacja dla Demokracji
Czym jest Europejska Partia Obywatelska i do czego zmierza
Przewodnik Fundacji Roberta Schumana
Wahl Jurgen Gliwice, 1998 Fundacja im. Roberta Schumana
Człowiek Człowiekowi Człowiekiem
Analiza wywiadów biograficznych działaczy społecznych w Polsce i we Francji
Koralewicz Jadwiga, Hanna Malewska-Peyre Warszawa, 1998 Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Człowiek wśród ludzi.
Zarys psychologii społecznej.
Wojciszke Bogdan Warszawa, 2002 Wydawnictwo Naukowe "Scholar"
Dawny ustrój i rewolucja Tocqueville Alexis de Kraków, 1994
Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK
Fundacja im. Stefana Batorego
De solidarność a l'entree de la Pologne dans L'Union Europeenne
Un engagement citoyen
Boulte Patrick
Sachs Karol
Vinaver Krystyna
Paryż, 2008
Debaty Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Rozmowy o wartościach: godność, wolność, sprawiedliwość
Stanisław Trociuk (red.) Warszawa, 2012 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Debaty Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Rozmowy o wartościach: demokracja, tolerancja, solidarność
Stanisław Ćwik, Joanna Troszczyńska-Reyman, Ludwika Włodek (opr. red.) Warszawa, 2013 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich