Tytuł Autor/zy Wydanie Wydawca/cy
Decentralizacja funkcji społecznych państwa
Praca zbiorowa
Hrynkiewicz Józefina (red.)
Warszawa, 2001 Instytut Spraw Publicznych
Decentralization
experiments and reforms
Horváth, Tamás M. Budapest, 2000 Local Government and Public Service
Declaration mondiale en faveur de la survie,de la protection et du developpement de l'enfant Sommet Mondial pour les enfants Nowy Jork, 1990
Decydujemy razem
Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych
Praca zbiorowa Warszawa, 2012 Fundacja "Fundusz Współpracy"
Decyzje dotyczące środowiska - Warunki dobrych konsultacji społecznych Engel Jacek Warszawa, 2008 WWF Polska
Definiowanie usług socjalnych w kotekście europejskim - od ogółu do szczegółu Brandstaetter Albert, Peter Herrmann, Cathal O'Connell (red.) Warszawa, 2010 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie
Democracies, Markets, Institutions
Global Tendencies in Local Contexts
Kapralski, Sławomir Warszawa, 2002 IFiS PAN
Democracy and discontent in Slovakia
A public opinion profile of a country in transition
Butorova, Zora Bratislava, 1998 Institute for Public Affairs
Democracy and Freedom in a Multipolar World
13th Annual Forum 2000 Conference Prague, October 11–13, 2009 CONFERENCE REPORT
Černý, Oldřich
Bednářová,Klára
Hammond, Eleanor
Prague, 2009 Forum 2000 Foundation
Democracy and Populism in Central Europe
The Visegrad Elections and Their Aftermath
Bútora, Martin
Gyárfášová, Oľga
Mesežnikov, Grigorij
Skladony, W. Thomas
Bratislava, 2007 Institute for Public Affairs
Democratizing Development
The Role of Voluntary Organizations
Clark John Stany Zjednoczone, 1991 Kumarian Press
Demokracja ekonomiczna
Alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego
Dowbor Ladislau Warszawa, 2009 Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Demokracja i społeczeństwo
Studia z myśli politycznej i zmian ustrojowych w Polsce
Godlewski Tadeusz
Wojciech Jurkiewicz (red.)
Warszawa, 2003 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Demokracja polska
Idee - ludzie - dzieje
Śliwa Michał Warszawa, 2010
Kancelaria Sejmu
Wydawnictwo Sejmowe
Demokracja w Europie Środkowej 1989-99 Miklaszewska Justyna (red.) Kraków, 2001 Instytut Studiów Strategicznych
Demokracja w teorii i praktyce Władysław J. Stankiewicz Wrocław, 2010 Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej
Antoszewski Andrzej
Ryszard Herbut (red.)
Wrocław, 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Developing Community Partnerships in Europe
New Ways of Meeting Social Needs in Europe
Macfarlane Richard
Laville Jean-Louis
Londyn, 1992
The Directory of Social Change
The Calouste Gulbenkian Foundation
Developpements
Le Dossier-Numero 30
Bertherat Jacques
Biot Jacques N
Chapel Florent
Cholat Jean-Francois
Folliot Dominique
Garnier Marcel
Julliard Claire
Paris, 2002 L'Association Developpemnet & Emploi
Developpements
Le Dossier-Numero 28
Cournarie Morgane
Morin Francis
Sibille Hugues
Paris, 2002 L'Association Developpement& Emploi