Tytuł Autor/zy Wydanie Wydawca/cy
Zgromadzenia publiczne
Jak zorganizować manifest mani (stan prawny na dzień 1 stycznia 2001 r.)
Bar Magdalena (opr.) Warszawa, 2001 Stowarzyszenie KLON/JAWOR
Zjawisko sponsorowania
Raport z badań ilościowych
Zarzycki Marek Warszawa Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych
Zmiana w społeczności lokalnej
Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko
Kaźmierczak, Tomasz Warszawa, 2007 Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Zmienianie przez gadanie. Rozmowa z Anną Giza-Poleszczuk
Federalista (Federalistka) nr 4/2010
Sieczkowski Paweł Warszawa, 2010 Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Zmierzch decentralizacji w Polsce?
Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej
Grosse Tomasz Grzegorz Warszawa, 2003 Instytut Spraw Publicznych
Zmierzyć niemierzalnie 2 czyli o pomiarze oddziaływania społecznego poza misją
Poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych
Juraszek-Kopacz Beata
Tyrowicz Joanna
Warszawa, 2011 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Zmierzyć niezmierzalne 2, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego poza misją
Poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych
Juraszek-Kopacz Beata
Joanna Tyrowicz
Warszawa, 2011 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Zmierzyć niezmierzalne,czyli o pomiarze oddziaływania społecznego
Poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych
Kopacz-Juraszek Beata
Tyrowicz Joanna
Warszawa, 2008 Stowarzyszenie Klon/Jawor
Zmierzyć niezmierzalnie 2
Czyli o pomiarze oddziaływania społecznego poza misją
Tyrowicz Joanna
Kopacz-Juraszek Beata
Warszawa, 2011 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Znajdź się w sieci. Internetowa rewolucja w twojej firmie. Grynkiewicz, Tomasz Warszawa, 2012 Agora SA
Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego Oniszczuk Jerzy Warszawa, 1999 Oficyna Wydawnicza Typografika
Zrównoważony rozwój zastosowania
Rozwój lokalny
Bergier Tomasz-red
Kronenberg Jakub-red
Kraków, 2010 Fundacja Sendzimira
Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu Powell Martin (red.) Warszawa, 2010 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie
Zwalczanie długotrwałego bezrobocia w Europie
Doświadczenia z 20 lokalnych projektów
Praca zbiorowa Warszawa, 1992 Fundacja im.Friedricha Eberta
Związek Stowarzyszeń Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (deklaracja założycielska)
Federalista (Federalistka) 1(5)/2011
Warszawa, 2011
Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Związki zawodowe na rozdrożu Gardawski Juliusz Warszawa, 2001 Instytut Spraw Publicznych
Związki zawodowe, związki pracodawców, układy zbiorowe
Rozwiązania niemieckie
Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w Niemczech
Żyć w szkole i przetrwać - czyli rzecz o prawach ucznia Osuch Maciek Katowice, 1998 Górnośląska Oficyna Wydawnicza SA
Łódzkie,warte utrwalenia i pokazywania Stowarzyszenie "Nasza galeria" Łódź, 2011 Stowarzyszenie "Nasza galeria"