Rzecznictwo i monitoring

List otwarty do posłów o odrzucenie projektu Narodowego Centrum

Wraz z organizacjami, z którymi współpracujemy w partnerstwie "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" wystosowaliśmy list otwarty do posłów na Sejm RP o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

- - - DOKUMENT W FORMACIE PDF - - -

Gliwice. Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. śląskiego

W dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) w Gliwicach przy ul. Studziennej 6 (GCOP) odbędzie się spotkanie warsztatowe prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej oraz działalności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. mazowieckiego

W dniu 25 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego, prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej.

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją spotkania warsztatowego w dniach 15-17 maja 2017 r. nad Zalewem Zegrzyńskim (okolice Warszawy) w ramach projektu „III Sektor dla EFS-u”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do złożenia oferty. Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w tym miejscu.

Uwaga! zmiana adresu Monitora Pozarządowego

Informujemy, że strona monitora pozarządowego od tego momentu będzie dostępna pod adresem www.monitorpozarzadowy.ofop.eu, a nie jak wcześniej z końcówką *pl.
Za utrudnienia przepraszamy. 

Spotkanie dla organizacji z woj. pomorskiego

Już 06 kwietnia w Gdyni odbędzie się spotkanie dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi w regionie wraz z członkami i członkiniami Komitetu Monitorującego RPO Województwa Pomorskiego. Całość pod nazwą "Efektywność funduszy strukturalnych. Udział pomorskich organizacji w partnerstwach terytorialnych". 

MSZ: Program współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod datą 17 maja 2016 roku ogłosiło konsultacje programu współpracy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ministerstwa. Adres ogłoszenia w BIP z wyrażeniem „sprzedaż auta” był mylący. 
  Ogłoszenie zostało usunięte spod linku. 
  Ogłoszenie pod linkiem „sprzedaż auta” zarchiwizowana dzięki serwisowi web.archive.org 

MKiDN: Zapowiedź odwołania trzech ciał dialogu:

 1. Komitet Społeczny do spraw Paktu dla Kultury powołany Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 września 2011 roku 
  http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/Tekst_Z_42.pdf
   
 2. Rada Organizacji Pozarządowych powołany Zarządzeniem z dnia 16 października 2012 r.

MSZ: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018

 1. Pod datą 7 kwietnia 2016 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018"

MEN: Nabór na partnera do projektu konkursowego Zmiany w systemie edukacji w Polsce

Nabór na partnera do projektu konkursowego Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze, w ramach Działania 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

EUROPEAN ECONOMIC AREA FINANCIAL MECHANISM AND NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM (PROGRAMME AREA NO.15) POLISH CONSULTATIONS’ SUMMARY

Biorąc pod uwagę znaczenie dla sektora pozarządowego w Polsce funduszy płynących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, środowisko organizacji pozarządowych w Polsce podjęło decyzję o włączeniu się w konsultacje prowadzone przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

Nagranie webinarium dla członków komitetów monitorujących fundusze europejskie 2014-2020

W dniu 10 czerwca odbyło się webinarium dla pozarządowych członków komitetów monitorujących (KM) krajowe i regionalne programy operacyjne 2014-2020.  

Spotkanie Grupy sterującej ds. informacji i promocji

Data: 
23 luty, 2016 - 14:45
Osoba: 
Agata Wiśniewska-Górczewska

Na spotkanie OFOP został zaproszony przez Ministerstwo Rozwoju celem zaprezentowania wnioskó z raportu "Organizacje pozarządowe w procesie proramowania Regionalnych Proramów Operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych". W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Lokalnych Punktów Informacyjnych. Dotyczy FE 2014-2020.

Jak ministerstwa współpracują z organizacjami pozarządowymi?

zdjęcie z warsztatów "Programy dla Zmiany"

Prezentujemy wyniki badań przeprowadzonych w ministerstwach: Gospodarki, Kultury i Dziedzictwa Narodowoego, Sportu i Turystyki, Sprawiedliwości. Zostały przeprowadzone i spisane w formie zwięzłych raportów przez dr Magdalenę Arczewską i stanowią wstęp do wypracowania programów współpracy przez zespoły konsultacyjne powołane w ramach projektu "Programy dla Zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy na szczeblu centralnym".

Prawo o stowarzyszeniach - prace podkomisji sejmowej trwają

Nad projektem ustawy skierowanym do Sejmu pracuje podkomisja nadzwyczajna, poniżej prezentujemy wyniki dotychczasowych prac, które jeszcze nie zostały zakończone.

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w rękach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

8 kwietnia odbędzie się posiedzenie komisji sejmowej, która rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy. Publikowaliśmy go prosząc o Wasze uwagi. Projekt powstał z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego, podlegał zmianom na posiedzeniach podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Publikujemy aktualną treść projektu z datą 23.03.2015.

WYRAŹ POPARCIE! List otwarty w sprawie dialogu społecznego

Zarząd OFOP-u uznał za konieczne, aby organizacje pozarządowe wystosowały list do administracji publicznej (w tym Kancelarii Prezydenta, Rządu, Ministra Pracy i Polityki Społecznej), a także do partnerów społeczno-gospodarczych (w tym organizacji pracodawców i związków zawodowych). Doniesienia prasowe informujace o niejawnych pracach nad nową ustawą budzą bowiem w środowisku organizacji pozarządowych zaniepokojenie.

Co pacjenci i obywatele sądzą o pakiecie kolejkowym ministra Arłukowicza? Jest dostępny Raport Fundacji MY Pacjenci z konsultacji społecznych w tej sprawie.

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

Warszawa, 25.06.2014 –  Fundacja MY Pacjenci we współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej w ramach realizowanego projektu promocji konsultacji społecznych w ochronie zdrowia pt. Pacjenci Decydują przeprowadziły wśród organizacji pacjenckich szkolenia dotyczące tzw. pakietu kolejkowego oraz zebrały 626 opinii  pacjentów i obywateli na temat potrzeb i oczekiwań pacjentów w związku z wdrożeniem propozycji resortu zdrowia zmierzającej do skrócenia kolejek.

Dotyczy organizacji członkowskiej:

Odpowiedź Ministra Finansów na list otwarty OFOP ws. systemu e-podatki

Otrzymaliśmy odpowiedź od Ministra Finansów na list otwarty wystosowany przez Zarząd OFOP ws. systemu e-podatki. Wynika z niej, że Minister nie rezygnuje z papierowej formy składania deklaracji i że podatnik będzie miał wybór, czy skorzysta z formy tradycyjnej czy elektronicznej. Wstępnie wypełnione przez administrację zeznania, akceptowane drogą elektroniczną, będą jedną z opcji, a nie wyłączną możliwością.

List otwarty do Ministra Finansów ws. systemu e-Podatki

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w ordynacji podatkowej i w ustawie o PIT, wskutek której Urząd Skarbowy przygotuje tzw. wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe na podstawie dokumentów przesłanych przez płatnika lub inny podmiot zobowiązany. Podatnik będzie mógł nanieść zmiany w postaci poprawek, uwzględnienia ulg lub przekazania 1% dla OPP, uczyni to poprzez elektroniczny system e-Podatki.

Spotkanie Zespołu ds. Paktu dla Kultury

 Po wielu miesiącach 18 lutego odbyło się kolejne, a pierwsze w tym roku i w nowym składzie rządowym po rekonstrukcji posiedzenie Zespołu ds. Paktu dla Kultury.
Czy udane, zobaczymy jak dalej Pakt będzie realizowany po obu stronach rządowej i społecznej. Temat programu Aktywność Obywatelska i współpracy resortów z organizacjami pozarządowymi poruszony. Stanowisko OFOP zostało przedstawione.

Spotkanie Zespołu ds. Paktu dla Kultury

Data: 
18 luty, 2014 - 16:00
Osoba: 
Weronika Czyżewska, Piotr Frączak

Po wielu miesiącach 18 lutego odbyło się kolejne, a pierwsze w tym roku i w nowym składzie rządowym po rekonstrukcji posiedzenie Zespołu ds. Paktu dla Kultury.
Czy udane, zobaczymy jak dalej Pakt będzie realizowany po obu stronach rządowej i społecznej. Temat programu Aktywność Obywatelska i współpracy resortów z organizacjami pozarządowymi poruszony. Stanowisko OFOP zostało przedstawione.

Donald Tusk potwierdził, że do końca 2015 roku wydatki na kulturę powinny osiągnąć minimum 1 proc. wydatków budżetu.
Na forum poruszono m.in. tematy:

Wsparcie organizacji członkowskich OFOP

Organizacje członkowskie OFOP mogą zgłaszać się do Zarządu z wnioskiem o wydanie stanowiska w określonej sprawie. W takim przypadku, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza i dołączenie odpowiednich - wskazanych w nim - załączników. Prosimy zwrócić uwagę, że kluczowym załącznikiem jest proponowana treść stanowiska.
Kompletny wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu zarządu OFOP.

Spotkanie zespołu ds. współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi

Data: 
20 styczeń, 2014 - 10:00
Osoba: 
Łukasz Broniszewski

20 stycznia odbyło się spotkanie zespołu ds. współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa (m.in. dyr. Więckiewicz) oraz NGO (m.in. Kuba Wygnański, Tomasz Schimanek). Warsztat poświęcony był dyskusji na temat diagnozy programu, podsumowaniu dotychczasowych prac i dalszych prac zespołu.

Główne tezy dyskusji nie dotyczyły samej diagnozy, ale również rekomendacji mówiących o tym, że:

Apel o wspólne działanie organizacji pacjenckich i pozarządowych na rzecz pełnej i pilnej implementacji w Polsce Dyrektywy transgranicznej.

Organizacje pacjenckie, będące członkami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: Fundacja Urszuli Jaworskiej oraz Fundacja MY Pacjenci, zgłosiły się do Zarządu OFOP z wnioskiem o poparcie ich starań na rzecz pełnej implementacji w Polsce Dyrektywy o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Udział organizacji w monitorowaniu funduszy europejskich 2007-2013 - analiza

Tekst Doświadczenia organizacji pozarządowych w systemie monitoringu funduszy europejskich 2007-2013. Analiza przykładów powstał z intencją wykorzystania doświadczeń organizacji pozarządowych biorących udział w dialogu obywatelskim toczącym się na forach komitetów monitorujących programy operacyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Debata MAiC "Państwo 2.0. Obywatele źródłem wiedzy i rozwiązań"

27 czerwca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zorganizowało debatę „Państwo 2.0. Obywatele źródłem wiedzy i rozwiązań”, której głównym celem była dyskusja nad sposobami partycypacji obywateli w działaniach prawodawczych administracji rządowej i samorządowej. Temat przewodni wskazywał przede wszystkim na to, że obywatele są potrzebnym i pożądanym partnerem dla organów władzy publicznej.

Debata MAiC "Państwo 2.0. Obywatele źródłem wiedzy i rozwiązań"

Data: 
27 czerwiec, 2013 - 10:00
Osoba: 
Kinga Polubicka

27 czerwca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zorganizowało debatę „Państwo 2.0. Obywatele źródłem wiedzy i rozwiązań”, której głównym celem była dyskusja nad sposobami partycypacji obywateli w działaniach prawodawczych administracji rządowej i samorządowej. Temat przewodni wskazywał przede wszystkim na to, że obywatele są potrzebnym i pożądanym partnerem dla organów władzy publicznej.

Subskrybuje zawartość