ekonomia społeczna

Gliwice. Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. śląskiego

W dniu 23 czerwca 2017 r. (piątek) w Gliwicach przy ul. Studziennej 6 (GCOP) odbędzie się spotkanie warsztatowe prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej oraz działalności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. mazowieckiego

W dniu 25 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego, prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej.

Zmiany w procedurze akredytacji OWES - ciąg dalszy

7 marca Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przekazała pani Elżbiecie Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz panu Krzysztofowi Michałkiewiczowi, Sekretarzowi Stanu w MRPiPS, opinię o zmianach w procedurze akredytacji wprowadzanej dwoma nowymi zarządzeniami.

W tej sprawie Zarząd OFOP zabrał głos już w styczniu wydając stanowisko (link) w sprawie cofnięcia akredytacji OWES-ów .

 

Ruchy nieformalne a kierunki rozwoju ekonomii społecznej

Rekomendacje dla polityk publicznych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Krzysztof Herbst
współpraca Marta Żakowska
Rok wydania: 
2013
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-61638-57-5
Wydawca/cy: 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Publikacja poświęcona nowemu nurtowi ruchów społecznych w Polsce, oparta na badaniu nieformalnych inicjatyw powstających w ramach zjawiska tzw. ruchów miejskich - analizie publikacji, prasy drukowanej i źródeł elektronicznych oraz 20 wywiadach pogłębionych z liderami takich inicjatyw (wywiady - odpowiadające m.in. na pytania o cele, motywacje, sposób działania, podejmowania decyzji, finanse, powody braku sformalizowania - w Załączniku).

Grupa robocza 12 postulatów - Ekonomia Społeczna w PO WER

Data: 
15 październik, 2013 - 14:00
Osoba: 
Michał Dymkowski, Piotr Frączak, Ewa Latoszek

15 listopada odbyło się spotkanie grupy roboczej 12 postulatów poświęcone uwagom stałej konferencji do spraw konsultacji funduszy europejskich OFOP do ekonomii społecznej w programie operacyjnm Wiedza, Edukacja, Rozwój. W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele grupy 12 postulatów oraz stałej konferencji ds. ekonomii sołecznek (SKES). Podczas spotkania opracowano postulaty, których treść w stanowisku można przeczytać pod tym adresem: http://nowaperspektywa.ngo.pl/files/nowaperspektywa.ngo.pl/public/Postul...

Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce-zasady,perspektywy i kierunki współpracy

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mazur Stanisław(red)
Pacut Agnieszka(red)
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa/Kraków
ISBN: 
83-85928-60-x
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Numer w starym katalogu: 
781

Publikacja jest adresowana do osób,środowisk i instytucji  zainteresowanych wykorzystaniem możliwości tkwiących w ekonomii społecznej,w szczególności tych związanych z animowaniem przedsiębiorczości osób dotkniętych lub zagrożonych różnymi formami wykluczenia społecznego.

Spotkanie grupy prawnej Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej

Data: 
7 październik, 2013 - 09:00
Osoba: 
Łukasz Broniszewski

1. Projekt CRZL "zintegrowany projekt wsparcia ES" ma według wszelkiego prawdopodobieństwa zostać przedłużony.
2. Omówieniono zmiany w innych ustawach i aktach prawnych, które powinny sie zmienić ze względu na KPRES i ustawę. Naprawdopodobniej będzie robiona ekspertyza w tej sprawie. Tworzony będzie katalog zmian w innych ustawach wprowadzany w jednym akcie.
4. Są już założenia do ustawy o przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej - ale jeszcze ich nie opublikowano.

Ekonomia społeczna a rozwój

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Hausner Jerzy(red)
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
978-83-8941031-3
Wydawca/cy: 
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Numer w starym katalogu: 
04391

Publikacja została wydana w ramach projektu"W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej" realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Autorami opracowania są wykładowcy studiów  podyplomowych "Ekonomia społeczna". Seria ta obejmuje trzy tomy poświęcone różnym wymiarom ekonomii społecznej. Tom pierwszy został zatytulowany"Ekonomia społeczna a rozwój".

Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Herbst Jan, Gumkowska Marta, Abramczuk Katarzyna, Sarapata Monika, Brzozowska Joanna, Kaczyńska-Wasiak Izabela, Płonka Maria
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-60337-64-6
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor

Ze wstępu: Co do "ekonomii społecznej", można powiedzieć tyle, że tworzy ją w gruncie rzeczy ten sam zbiór instytucji i działań, które dotąd zwykło się opisywać za pomocą terminu "trzeci sektor". Jedynym istotnym elementem, który różni te dwa pojęcia, jest akcent, jaki kładzie się na ekonomiczny charakter i ekonomiczne znaczenie działań społecznych.

Ekonomia społeczna i biznes - partnerstwo sukcesu

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Juraszek-Kopacz Beata (red.)
Dariusz Piekut (red.)
ISBN: 
978-83-61411-04-8
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Numer w starym katalogu: 
04202

O współdziałaniu między biznesem i przedsiębiorstwami społecznymi. Przewodnik prezentuje istniejącą współpracę, podając jej przykłady, wskazuje na je najważniejsze korzyści wynikające ze współdziałania i ma na celu pobudzić i zachęcić do niego przedsiębiorstwa społeczne i firmy prywatne.

Słowa kluczowe:

Szkic do historii ekonomii społecznej w Polsce

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frączak Piotr
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
broszura niepublikowana
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Numer w starym katalogu: 
04203

Odwołanie się do przykładów ekonomii społecznej  z czasów Rzeczpospolitej Szlacheckiej i działalności w czasach niewoli (w trzech różnych systemach społeczno-politycznych) - próba pokazania skuteczności działań społecznych na polu gospodarki i zakreślenia obszaru historycznych poszukiwań doświadczeń "współdziałania".

Drugie spotkanie Izby Ekonomii Społecznej

Za nami drugie spotkanie Izby Ekonomii Społecznej przy OFOP-ie. We wtorek 19.02.2013 r. jej przedstawiciele spotkali się w Warszawie. Spotkanie składało się z trzech części; pierwszą poświęcono na skrót wydarzeń z grupy strategicznej i prawnej rządowego Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Druga przebiegała pod znakiem zapoznawania się z ideą B-CORP-ów i możliwością jej implementacji nad Wisłą oraz ewentualnym udziałem Izby w takim przedsięwzięciu. Trzeci część posłużyła refleksji nad tym, jakimi sferami jeszcze mogłaby zajmować się Izba, by w pełniejszy sposób odpowiadać na potrzeby krajowej ekonomii społecznej. W załączeniu prezentujemy protokół, który przybliża ww. tematy.

Kapituła konkursu w FISE

Data: 
2 październik, 2012 - 14:00
Osoba: 
Piotr Frączak

udział w kapitule konkursu na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne

Siła wspólnoty

Dobre praktyki ekonomii społecznej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Ewa Bogacz-Wojtanowska,Agata Dobrowolska,Kamila Hernik,Tomasz Kazimierczak
Jacek Kisiel,Joanna Leszczyńska,Paulina Sobiesiak,Dobroniega Trawkowska,
Emilia Trawkowska,Agnieszka Włodarczyk
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04310

W publikacji opisano przykłady społeczności otwartych,gotowych do współpracy i przedsiębiorcznych.Wybrano 5 przykładów:Handzlówka(Podkarpacie),Kadłub(Śląsk Opolski),Rodaki(Małopolska),"Dolina Struga"(Podkarpacie),"Partnerstwo Gościniec"(Małopolska).

Kooperatywa

Polskie korzenie przedsiębiorczości społecznej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Abramowski Edward
Okraska Remigiusz - wybór i opracowanie
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Łódź
ISBN: 
978-83-926008-6-2
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom"
Redakcja pisma "Obywatel"
Numer w starym katalogu: 
T35

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Leś: "Jednym z warunków pomyślnego rozwoju inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej w naszym kraju jest poznanie jej historii. Edycja tekstów Edwarda Abramowskiego tworzy okazję do spokojnej, rzeczowej refleksji nad przeszłością i obecną kondycją polskiej spółdzielczości."

Miejsce dla Reprezentantów czyli Szkoła Reprezentacji NGO

Federalista (Federalistka) nr 1/2012 (9)
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Czyżewska Weronika
Rok wydania: 
2012
Miejsce wydania: 
warszawa
ISBN: 
2084-2635
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
321, 322, 323

Lutte contre l'exclusion par l'initiative economique

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Fondation pour le progres de l'homme
Rok wydania: 
1993
Wydawca/cy: 
Fondation pour le progres de l'home
Numer w starym katalogu: 
333

W publikacji pojawiają się tematy związane z ekonomią społeczną i walką z wykluczeniem. Również zawiera preambułę Deklaracji z Santiago o inicjatywach lokalnych i polityce globalnej z 4 czerwca 1992 roku.

Les associations et l'Europe en devenir

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
La documentation Francaise
Rok wydania: 
2001
Miejsce wydania: 
Paris
ISBN: 
2-11-004998-7
Wydawca/cy: 
La Documentation francaise
Numer w starym katalogu: 
334

W książce"Les associations et l'Europe en devenir" dominują  tematy związane  z organizacjami pozarządowymi (historia,pochodzenie,dialog społeczny).

Les chiffres cles de l'economie sociale et solidarite en Aquitaine

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Cress Aquitaine
Rok wydania: 
2004
Miejsce wydania: 
Bordeaux
Wydawca/cy: 
Chambre Regionale de l'economie sociale et solidaire d'Aquitaine
Numer w starym katalogu: 
335

W publikacji dominuje temat związany z ekonomią społeczną. Zawiera również szereg tabelek i danych dotyczących zarobków  i zatrudnienia ludzi w różnych sektorach.

Siła wspólnoty

Dobre praktyki ekonomii społecznej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Opracowanie: Sobiesiak Paulina, Bogacz-Wojtanowska Ewa, Dobrowolska Agata, Hernik Kamila, Kisiel Jacek, Joanna Leszczyńska, Trawkowska Dobroniega, Trawkowska Emilia, Włodarczyk Agnieszka
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-89817-93-8
Wydawca/cy: 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
04310

Broszura przygotowana przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu "W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy Lisków" realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.  Autorzy opisują przedsiębiorstwa społeczne prowadzące działalnośc gospodarczą wykorzystując lokalny potencjał i specyfikę regionu. Przywołują m. in.  przykłady Zagrody Handzlowianki w woj. podkarpackim, Doliny Strugu czy Partnerstwa Gościniec.

Izba Przedsiębiorstw Społecznych a Projekt Długofalowej Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej (czyli spór: społeczna czy administracyjna wizja ES)

Federalista (Federalistka) nr 2/2011 (6-7)
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frączak Piotr za Zarząd OFOP
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-5-5
Wydawca/cy: 
Spóldzielnia Kooperatywa Pozarządowa Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
315,316,317

Program Operacyjny Ekonomia Społeczna - kolejne argumenty "za"

Przedruk za ekonomiaspoleczna.pl
 
Trwa dyskusja na temat tego, czy jest potrzebny (i dlaczego) Program Operacyjny Ekonomia Społeczna, czy jest to dobra droga do rozwoju ekonomii społecznej w Polsce i jak powinna być – na poziomie programów operacyjnych – rozumiana decentralizacja decyzji. Piotr Frączak, na łamach portalu Ekonomiaspoleczna.pl odpowiada Cezaremu Miżejewskiemu.

Stowarzyszenia, fundacje i społeczne podmioty wyznaniowe w 2008 r.

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Nałęcz Sławomir, Karolina Goś-Wójcicka (red.)
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
078-83-7027-470-2
Wydawca/cy: 
Główny Urząd Statystyczny
Numer w starym katalogu: 
206

"Niniejsza publikacja zapoczątkowuje cykl wydawnictw GUS opisujących wyniki badań potencjału społeczno-ekonomicznego trzeciego sektora oraz jego rolę w usługach społecznych i w tworzeniu kapitału społecznego.

Dlaczego powinniśmy domagać się Programu Operacyjnego Ekonomia Społeczna

Czy i dlaczego polska ekonomia społeczna potrzebuje odrębnego programu operacyjnego? Piotr Frączak w kolejnym tekście dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl stara się odpowiedzieć na wątpliwości Pawła Chorążego, dyrektora Departamentu Zarządzania EFS.

Dlaczego powinniśmy domagać się Programu Operacyjnego Ekonomia Społeczna

2012-05-08 10:31:00, Piotr Frączak
Czy i dlaczego polska ekonomia społeczna potrzebuje odrębnego programu operacyjnego? Piotr Frączak stara się odpowiedzieć na wątpliwości Pawła Chorążego, dyrektora Departamentu Zarządzania EFS.

Myślenie o przyszłości ekonomii społecznej w Polsce.

Federalista (Federalistka) nr 1(5)/2011
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frączak Piotr
Rok wydania: 
2011
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-930166-5-5
Wydawca/cy: 
Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Numer w starym katalogu: 
x
Słowa kluczowe:

Jak założyć przedsiębiorstwo społeczne zakorzenione lokalnie?

Z doświadczeń projektu W stronę polskiego modelu gospodarki spolecznej - budujemy nowy Lisków
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Sztark Marek, Marek Śliwiński (opr.)
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
987-83-89997-27-2
Wydawca/cy: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Numer w starym katalogu: 
160

"Opisując proces zakorzeniania się przedsiębiorstwa społecznego, Autorzy broszury trafnie przywołują metaforę drzewa wrastającego w glebę i lokalny krajobraz. Podają też liczne uwagi praktyczne o tym, jak takie "drzewo" pielęgnować, a czego należy unikać. W ramkach Czytelnik znajdzie konkretne przykłady trafnych działań, a także możliwych błędów."

Developpements

Le Dossier-Numero 28
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Cournarie Morgane
Morin Francis
Sibille Hugues
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Paris
Wydawca/cy: 
L'Association Developpement& Emploi

W publikacji autorzy puruszają zagadnienia dotyczące ekonomi społecznej oraz opisują propozycje rozwoju przedsiębiorstw przez  różne grupy takie jak:producentów,finanse publiczne.Książka zawiera ciekawy rozdział związany z rozkwitem Ekonomi Społecznej i Solidarności,w którym poruszane są kwestie walki z wykluczeniem społecznym oraz aspekty prawne.

Financement des milieux associatifs et cooperatifs = quelles alternatives?

Le contexte Belge
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Gregoire Pascal
Defourny Jacques
Miejsce wydania: 
Bruksela
Wydawca/cy: 
Centre d'Etude et de Recherche sur les Institutions a Vocation Non-Marchande
Numer w starym katalogu: 
01672

Publikacja jest związana z tematyką ekonomii społecznej,która szczególnie zainteresowała ekonomistę Pascala Gregoire i profesora ekonomii Jaques Defourney.Autorzy przedstawiają w  książce różne uwagi i spostrzeżenia odnośnie tej tematyki.W drugim rozdziale zostały opisane różne aktywności we Flandrii i Waloni tak zwane "nouvelles cooperatives",które zostały dosyć szczegółowo opisane.Książka zawiera  również szereg  ciekawych analiz,prezentacji związanych z ekonomią społeczną w Belgii,Flandrii i Waloni.

Subskrybuje zawartość