patronat

VIII KONGRES OBYWATELSKI

26 października 2013 r. na Politechnice Warszawskiej odbędzie się VIII KONGRES OBYWATELSKI - Jaka modernizacja Polski: od budowy infrastruktury do nowych postaw i zachowań?
OFOP po raz kolejny objał swoim patronatem to wydarzenie.

Szczegółowe informacje o Kongresie.

O organizacjach współpracujacych w ramach Kongresu.

Słowa kluczowe:

OFOP objął patronatem wydarzenie Festiwal Ludzi Aktywnych 2013

W sobotę 7 września Park Hallera w Dąbrowie Górniczej wypełni miasteczko obywatelskie. Wszystko za sprawą kolejnego już Festiwalu Ludzi Aktywnych, czyli Zagłębiowskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje obywatelskie i grupy inicjatywne zaprezentują to, co najlepsze.

Słowa kluczowe:

I Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych

Forum to okazja do żywej dyskusji przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Słubice. Do udziału w spotkaniu zaproszone są stowarzyszenia, fundacje i grupy nieformalne z terenu gminy, zarówno te z wieloletnim doświadczeniem jak i nowopowstałe, dysponujące budżetem oraz działające całkowicie społecznie, zatrudniające pracowników oraz bazujące na wolontariacie. Wszystkie organizacje łączy sposób funkcjonowania o charakterze non-profit i cele pożytku publicznego. Bogactwo sektora jest ogromne, warto z niego czerpać!

OFOP objął patronatem wydarzenie Festiwal Ludzi Aktywnych 2012

W sobotę 22 września Park Hallera w Dąbrowie Górniczej wypełni miasteczko obywatelskie. Wszystko za sprawą kolejnego już Festiwalu Ludzi Aktywnych, czyli Zagłębiowskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje obywatelskie i grupy inicjatywne zaprezentują to, co najlepsze.

Słowa kluczowe:

Regulamin ubiegania się o patronat OFOP

1. Patronatem/Patronatem Honorowym OFOP  mogą być objęte przedsięwzięcia
mieszczące się w ramach działań statutowych OFOP.

2. O Patronat/Patronat Honorowy OFOP  może ubiegać się organizacja pozarządowa, organizacja członkowska OFOP lub inny podmiot.

Słowa kluczowe:
Subskrybuje zawartość