Piotr Frączak

Wyzwania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, także udział przedstawicieli zorganizowanych obywateli w debacie publicznej czy w tworzeniu polityk publicznych, wymaga wykorzystania świadomości, umiejętności, kompetencji i zasobów tkwiących w obywatelach i ich organizacjach.

System dialogu społecznego w realizacji zasady partnerstwa

Współczesny dialog społeczny (rozumiany szeroko jako tradycyjny dialog społeczny i dialog obywatelski) to zinstytucjonalizowana forma relacji władza wykonawcza – zorganizowane grupy obywateli, której istotą są negocjacje, czyli sposób ustalania wspólnych stanowisk czy współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji [por. Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, w: FederalistKa nr 1/2010].

Co sie dzieje w kulturze? Fundusze na kulturę i przyszły okres programowania

1 sierpnia Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie zmieniające dotychczasowo obowiązujące zarządzenie w sprawie Zespołu ds. Paktu dla Kultury. To oznacza rozpoczęcie po ponad półrocznej przerwie pracy Zespołu (ostatnie posiedzenie odbyło się 16 listopada 2011, a w międzyczasie odbyło się, wymuszone przez stronę społeczną, jedno posiedzenie, ale z uwagi na zmiany w rządzie było one raczej informacyjne).

OFOP blog: Na co się oburzać? autor: Piotr Frączak

Przeczytałem, nie bez przyjemności, “Czas oburzenia” Hessel’a. To co zrobiło na mnie wrażenie, to pomost jaki zrobił pomiędzy ruchem oporu a czasami dzisiejszymi. Wizja tego jaki miał być świat po II wojnie światowej zderzona zostaje z tym, co mamy obecnie. Hessel pisze “najgorszą z postaw jest obojętność (...) Zachowując się w ten sposób, pozbawiacie się (...) zdolności do oburzania się i do zaangażowania, które jest jej konsekwencją”. A przecież dodaje “wy nie macie równie oczywistych powodów do zaangażowania”.

Kategorie:
Słowa kluczowe:

Dlaczego powinniśmy domagać się Programu Operacyjnego Ekonomia Społeczna

2012-05-08 10:31:00, Piotr Frączak
Czy i dlaczego polska ekonomia społeczna potrzebuje odrębnego programu operacyjnego? Piotr Frączak stara się odpowiedzieć na wątpliwości Pawła Chorążego, dyrektora Departamentu Zarządzania EFS.

NGO-w poszukiwaniu prawdziwej autonomii

10-04-2012 16:58:00, Piotr Frączak
Trójczłonowy model społeczeństwa obywatelskiego wskazuje na rolę formalnej niezależności organizacji pozarządowych zarówno od instytucji publicznych, jak i biznesu. Choć ta niezależność bywa w praktyce często podważana, to jednak w sferze teorii jest jak najbardziej bezdyskusyjna, ale przecież formalna niezależność to jeszcze za mało.

Rządzić po ludzku czyli wzmocnienie zostało zmniejszone

2012-02-23 13:00:23, Piotr Frączak
X jubileuszowe posiedzenie KK NSRO (22-02-2012) i - nie po raz pierwszy refleksja - po co? Momentami miałem wrażenie, że jest to “theatrum”, gdzie przedstawiciele Rządu i Komisji Europejskiej odgrywają to co dzieje się w zakulisowych dyskusjach. Co z kolejnictwem, czy efekt zatrudnieniowy jest wystarczajacy... i zdanie w tej kwestii osób siedzących na sali zdawało się nie liczyć. Ogólnie jednak spotkanie miało charakter sprawozdawczy i dostarczało ciekawych pretekstów do przemysleń. Szczególnie przegląd śródokresowy, reprezentowany przez dyr. Żubera mnie zastanowił swoim optymizmem. Dlaczego? Zestawmy fakty:

Ekonomia społeczna - czyli jak rozsądnie wydawać nasze podatki?

2012-02-17 11:00:23, Piotr Frączak
Jerzy Hausner w wywiadzie Zmiana musi przyjść z dołu dla portalu ekonomiaspoleczna.pl mówi o potrzebie oddolnego ruchu, o konieczności wyjścia poza wąski interes branżowy i odwołania się do szerokiej publiczności, do obywateli. Pakt na rzecz ekonomii społecznej miałby powstać aby zbudować „przestrzeń dla aktywności obywateli, a nie dla wygody i korzyści istniejących instytucji”.

Krajowe Forum Terytorialne “Miasta w polityce rozwoju..."

16 lutego odbyło się posiedzenie tematyczne Krajowego Forum Terytorialnego “Miasta w polityce rozwoju – doświadczenia i perspektywy”. Poszedłem bez przekonania. Po pierwsze dlatego, że i tak musiałem wyjść wcześniej – obowiązki służbowe (w końcu takie spotkania to dla mnie to powinna być czysta przyjemność w końcu to działanie społeczne), po drugie tematem mniej się interesuję, po trzecie to posiedzenie tematyczne, a więc w raczej eksperckie – decyzje tam nie zapadają. Jednak z uwagi na niezbadane drogi dokumentów, które uniemożliwiły Radzie Działalności Pożytku Publicznego na czas (czyli przed pierwszym posiedzeniem plenarnym) wybrać pozarządowych reprezentantów (co więcej większość z członków ma stałych zastępców, a w procedurze Rady mowy o zastępcach nie było), było to moje pierwsze posiedzenie i uznałem, że trzeba. Okazało się również, że warto. - pisze Piotr Frączak

Spotkanie Krajowego Forum Terytorialnego

16 lutego odbędzie sie spotkanie Krajowego Forum Terytorialnego - pt. MIASTA W POLITYCE ROZWOJU – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY- na którym będzie obecny Piotr Frączak - reprezentant OFOP w tych Forum*. Jeżeli któraś z organizacji członkowskich ma jakieś zdanie w obszarze tematyki Forum (pilk do pobrania) prosimy o uwagi na adres: [email protected]. Jeśli będzie taka możliwość, Piotr Frączak zgłosi je na spotkaniu Forum.

Bitwa na fundacje

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Frączak Piotr
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
0867-2547
Wydawca/cy: 
Biblioteka ASOCJACJI
Numer w starym katalogu: 
287, 01784, 02726

Publikacja dotycząca dyskusji publicznej na temat funkcjonowania fundacji w polskiej rzeczywistości społecznej, politycznej i prawnej w końcu lat 90. XX wieku. Wymienia ówczesne przypadki zależności fundacji od polityków i polityki, oraz przypadki patologii i przestępczości gospodarczej.
Mimo to stanowi głos w obronie idei fundacji i postuluje potrzebę: „jasnych przepisów prawa, które wyraźnie określą, czym jest fundacja, stworzą możliwość zdobywania funduszy w sposób nie budzący społecznych emocji.”

Dobrej reprezentacji sektora

2012-01-05 11:24:23, Piotr Frączak
Ostatnie tygodnie w sposób znaczący pokazały jak ważna jest, czy to w sektorze ekonomii społecznej, czy po prostu w trzecim sektorze, kwestia reprezentacji – pisze Piotr Frączak w kolejnym tekście dla portalu ekonomiaspoleczna.pl.

Dyskusja na temat ekonomii społecznej w Polsce?

2011-12-15 00:00:00, Piotr Frączak
Dyskusja na temat ekonomii społecznej w Polsce nie została przeprowadzona. Były co prawda ambitne próby, jak finansowane z EQUALA projekty, ale zakończyły się na etapie diagnozy lub co najwyżej rekomendacji. Tej nieodrobionej lekcji nie da się zastąpić administracyjnymi  formułkami, czy ideowymi sztandarami. Tu trzeba po prostu porozmawiać. Dlatego zacznijmy ponownie prace nad Paktem dla ekonomii społecznej- pisze Piort Frączak.

Pakty jako sposób włączania się obywateli w proces zarządzania publicznego

2011-11-29 01:00:00
Poszukiwanie odpowiedzi na to jak zarządzać w społeczeństwie gdzie demokratycznie wybrani politycy w niewielkim tylko stopniu reprezentują zdania swoich wyborców jest jednym z podstawowych zagadnień kryzysu demokracji i kłopotów z legitymizacją systemu. Problem nie wynika to zresztą tylko z przyjęcia w demokracji przedstawicielskiej idei tzw. mandatu wolnego, który zapewnia niezależność i nieodwołalność reprezentantów, ale przede wszystkim z uwagi na obszar spraw, którym zajmuje się współczesne państwo.

Prezes OFOP-u członkiem Krajowego Forum Terytorialnego

17 listopada odbyło się plenarne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, w trakcie którego Rada wybrała 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Krajowego Forum Terytorialnego, powołanego jako organ pomocniczy Ministra Rozwoju Regionalnego, w ramach wdrażania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Rada wybrała m.in. Piotra Frączaka, reprezentanta Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Kogo jeszcze?

Zgłoszony Piotr Frączak do Krajowego Forum Terytorialnego

26 października OFOP zgłosił kandydaturę Piotra Frączaka, Prezesa Zarządu, do udziału w pracach Krajowego Forum Terytorialnego. Decyzję o wyborze 5 przedstawicieli organizacji podejmie Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Order od Prezydenta dla naszego Prezesa!

Order od Prezydenta dla naszego Prezesa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył ordery założycielom i działaczom organizacji pozarządowych. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej został odznaczony prezes OFOP - PIOTR FRĄCZAK !!!
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,987,ordery-dla-zalozycieli-i-dzialaczy-organizacji-pozarzadowych.html

Kategorie:

Wyzwanie przedofipowe

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych – czas na poważną debatę

Zbliża się VI OFIP – impreza, która od 1996 roku, w odstępach trzyletnich, mobilizuje organizacje do spotkania się, dyskusji i zaprezentowania swoich dokonań. Ogólnopolskie FIPy zmieniały się wraz z sektorem.

Kategorie:
Słowa kluczowe:

Działaność gospodarcza stowarzyszeń 1

2011-08-10 09:30:09
Działalność gospodarcza - co to takiego?
Dyskusja o ekonomii społecznej w dużej mierze dotyczy rozumienia działalności gospodarczej. Dopóki nie wyjaśnimy sobie, o co nam chodzi, czego tak naprawdę chcemy, co jest – z punktu widzenia ekonomii społecznej – pożyteczne, a co ją tylko osłabia, nie pójdziemy do przodu  - fragmenty felieronu na portalu ekonomiaspoleczna.pl

Obywatele do Senatu

2011-07-22 06:52:41
O Senacie
19 lipca 2011 r. w ramach Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej odbyło sie spotkanie "Czy organizacje pozarządowe powinny mieć swoją reprezentację w Senacie?”. Uzasadnienie potrzeby takiego spotkania było dość proste: Zbliżają się wybory. Organizacje mogą oczywiście pytać kandydatów o ich preferencje, sprawdzać ich  dotychczasową działalność, domagać się obietnic.

Kategorie:
Słowa kluczowe:

Wokół ustawy o stowarzyszeniach (1)

2011-07-20 11:07:33
Spór ideowy - na marginesie konferencji
1 lipca 2011 roku odbyła się zorganizowana m.in. przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarzadowych debata na temat prawa dla stowarzyszeń. O tym jak ten temat wypłynął i w jaki sposób zareagowało srodowisko pozarzadowe juz pisałem (Bunt pozarządowców) i wydawało się, że sprawa jest zakończona, że możemy w spokoju zastanawiać się jak poprawić Prawo o stowarzyszeniach...

KSTP-inauguracyjna konferencja 21.10.2010

21 października 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego gościło około 100 przedstawicieli organizacji społecznych i obywatelskich będących członkami komitetów monitorujących fundusze europejskie 2007-2013. Okazją była konferencja pod hasłem "Partnerstwo w Funduszach Europejskich", inaugurująca Krajową Sieć Tematyczną ds. Partnerstwa.

Strategia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Wizja rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Społeczeństwo obywatelskie – potrzeba dyskusji

Status dokumentu
Prezentowany dokument stanowi zbiór tez proponowanych jako punkt wyjścia w środowiskowej debacie nad wizją rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dokument został przygotowany w  oparciu m.in. o  „Głos w dyskusji nad wizją rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce” (autorski dokument przygotowany przez Piotra Frączaka, Marię Rogaczewską i Kubę Wygnańskiego w lutym 2005 roku), a także głosy i uwagi, które zebrali autorzy. Debata powinna zakończyć się wypracowaniem deklaracji, która nie powinien przyjmować perspektywy jakiegokolwiek środowiska (np. organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, administracji), sektora (np. pomocy społecznej, kultury, gospodarki) czy opcji politycznej.
Dokument jest próbą zarysowania mapy, na której poszczególne instytucje, sektory, ugrupowania polityczne będą mogły nakreślić swoją własną ścieżkę działań, których celem jest budowa Rzeczypospolitej. Na jej podstawie będzie można sformułować oczekiwania wobec organizacji pozarządowych, rządu, samorządu, biznesu, partii politycznych, określić obszary odpowiedzialności. Dokument został przyjety na IV Forum Inicjatyw Pozarządowych w 2005 roku

Subskrybuje zawartość