prawo

Stanowisko partnerstwa "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" względem NCRSO

Przekazaliśmy Pełnomocnikowi Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego wspólne stanowisko wobec projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wypracowane w partnerstwie "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych", którego prace koordynujemy.

 

 

Zapowiedź Komentarza do ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (wyd. C.H. Beck), autorstwa dr Edyty Hadrowicz

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dr Edyty Hadrowicz, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2016, wyd. C.H. Beck (https://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/edyta-hadrowicz-3913). Dr Hadrowicz ściśle współpracowała z nami przy tworzeniu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, uchwalonej w ub.r., która weszła w życie w maju br.

Posiedzenie Zespołu ds. Społecznych w ramach RDPP ws. nowelizacji ustawy o rachunkowości

Data: 
16 sierpień, 2016 - 10:30
Osoba: 
Kinga Polubicka

16.08.2016 Posiedzenie Zespołu ds. Społecznych w ramach RDPP

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Wdrażanie rozwiązań modelowych
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Marta Janina Skrodzka (red.)
Rok wydania: 
2014
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-255-6604-3
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo C.H. Beck
Numer w starym katalogu: 
P22

Podstawy prawa europejskiego

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel
przeł. Joanna Bojko
Rok wydania: 
1995
Miejsce wydania: 
Uitgevers - Antverpen - Apeldoorn
ISBN: 
83-87286-63-X
Wydawca/cy: 
Dom Wydawniczy ABC
Numer w starym katalogu: 
P21

"Opracowanie koncentruje się zwłaszcza na szeroko rozumianym prawie instytucjonalnym, jakkolwiek przedstawia również zarys funkcjonowania wspólnotowego rynku wewnętrznego".

Słowa kluczowe:

Konstytucyjny system organów państwowych

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Ewa Gdulewicz (red.)
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Lublin
ISBN: 
978-83-89468-77-2
Wydawca/cy: 
Oficyna Wydawnicza VERBA
Numer w starym katalogu: 
P14

Organizacje pozarządowe w Polsce

Podstawy prawno-finansowe
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mirosław Granat (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86917-54-7
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
P5

"Książka zawiera zestawienie aktów prawnych (lub wyciągów z nich), zestawienie tez orzecznictwa sądowego i, przede wszystkim, analizę obowiązujących przepisów prawnych dotyczących organizacji pozarządowych".

Seminaria Lucieńskie 2008-2009

Referaty wprowadzające do dyskusji
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
praca zbiorowa
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-931191-0-3
Wydawca/cy: 
Kancelaria Prezydenta RP
Numer w starym katalogu: 
T55

Referaty wprowadające do dyskusji. Tematy to m.in.: O mitach historycznych i ich demitologizacji, Standardy obiektywizmu w poslkich mediach, Tworzenie a stosowanie prawa - granice wykładni, Czy PRL było państwem polskim?, Rok 1989 - narodziny wolności.

Kalendarium senackiej nowelizacji o pożytku

kalendarz

25 marca weszła w życie mała nowela ustawy dot. pożytku publicznego. Senat zacznie zlecać zadania publiczne związane z opieką nad Polonią i Polakami za granicą. Czy będzie wymagany wkład własny? Czy formularze będą podobne do tych wykorzystywanych w samorządach? Tego i więcej dowiemy się na przełomie 2016/2017 r. Marszałek Karczewski zaprasza do „konsultacji polonijnych”, a poniżej kalendarium prac nad ustawą.

 

Petycja Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” ws. ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Do Sejmu trafiła petycja o zmianę przepisów wprowadzonych nowelizacją w 2015r. Ma na celu cofnięcie zmian nadających stowarzyszeniom zwykłym tzw. ułomną osobowość prawną, za którą idą dodatkowe uprawnienia, ale też obowiązki. Wystosowaliśmy odpowiedź na tę petycję, złożoną z opinii prawnej dr Edyty Hadrowicz oraz pisma przedstawiającego główne tezy opinii.

16 marca 2016 Komisja ds. Petycji rozpatrzyła i nie uwzględniła żądania będącego przedmiotem petycji.

 

Wolność w służbie obywateli

regulacje prawne dla organizacji pozarządowych w PolscePiotr Konczewski (red.)
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
praca zbiorowa
Piotr Konczewski (red.)
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-911218-0-1
Wydawca/cy: 
Forum Fundacji Polskich
Numer w starym katalogu: 
T14

W spisie treści m.in.: Miejsce organizacji pozarządowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Polskie prawo o stowarzyszeniach; Komentarz do ustawy o fundacjach; Działalność gospodarcza fundacji i stowarzyszeń; Zbiórki publiczne, spadki i darowizny a organizacje pozarządowe w Polsce; Księgowość - ustawa o rachunkowości...; Budżet i podatki lokalne. Ich wpływ na działalność organizacji pozarządowych; Ustawa o samorządzie terytorialnym...; Wczoraj i dziś pomocy społecznej w Polsce...; Regulacje prawne kierujące szkolnictwem niepublicznym a działalność pozarządowa; Podstawowe statystyki...

Słowa kluczowe:

Prawo o stowarzyszeniach - posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej

Data: 
8 kwiecień, 2015 - 14:00
Osoba: 
Kinga Polubicka

Podkomisja nadzwyczajna rozpatrzyła propozycje zmian w ustawie dotyczące stowarzyszeń zwykłych (art. 40). Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na 21.04.2015 o godz. 14:00.

Przejrzystość procesu stanowienia prawa

Raport z realizacji projektu " Społeczny monitoring procesu stanowienia prawa"
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Jurkiewicz Małgorzata /red/
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-89406-94-1
Wydawca/cy: 
Fundacja im.Stefana Batorego
Numer w starym katalogu: 
799

W publikacji autorzy poruszają kwestie praktycznego sprawdzenia możliwości i efektywności partycypacji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa,a z drugiej na ocenie przejrzystości tego procesu.W rozdziale drugim przedstawiono obraz procesu legislacyjnego czterech obserwowanych rządowych projektów ustaw.A w trzecim opisano proces legislacyjny na poziomie rządowym oraz przedstawiono kilka prób i propozycji zmian zmierzających do uczynienia tego procesu bardziej przejrzystym.

Elementarz III sektora

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Praca zbiorowa
Rok wydania: 
2005
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-60337-01-2
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
768

W publikacji przedstawiono podstawowe fakty dotyczące III sektora oraz informacje o jego relacjach z innymi sektorami(administracja publiczna,sektor komercyjny).

Prawo do edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Raport z monitoringu
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Ciechanowski Jacek
Chmielewska Bogna
Czyż Elżbieta
Kołodziej Zenon
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-62245-10-9
Wydawca/cy: 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Numer w starym katalogu: 
523

Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą dzieci z zaburzeniami rozwoju, z deficytami rozwoju oraz dzieci szczególnie zdolnych, a zatem osób z odchyleniami od normy, zarówno "w górę", jak i "w dół". Stawia to szczególne zadania przed nauczycielami i szkołą. Jak system edukacji je realizuje i w jaki sposób uwzględnia indywidualne potrzeby uczniów? - na to pytanie stara się odpowiedzieć niniejszy raport.

Obywatel i Prawo

Raport z realizacji czwartej edycji programu
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Winiarska Agata (red.)
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-7689-012-8
Wydawca/cy: 
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
582

Podsumowanie czwartej edycji programu "Obywatel i Prawo" realizowanego przez Instytut Spraw  Publicznych w latach 2008-2009. "Głównym celem pozostało poszerzanie i ułatwianie obywatelom dostępu do pomocy prawnej, ale w czwartej edycji cel programu został określony szerzej, obejmując także pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania z ich praw w sferze publicznej". Oprócz sprawozdania z zadań programowych publikacja zawiera teksty poruszające zagadnienia związane z tematyką dostępu do pomocy prawnej.

Trybunał Konstytucyjny - informacja, komunikacja, wizerunek

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Sześciło Dawid
Bojarski Łukasz
Tujakowska Anna
Wiaderek Grzegorz
Rok wydania: 
2010
ISBN: 
978-83-930427-2-2
Wydawca/cy: 
INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
Numer w starym katalogu: 
585

Raport dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, wskazujący na to, że poziom świadomości opinii publicznej na temat jego roli pozostaje niski i że ważna jest kwestia budowania wizerunku Trybunału i informowanie o jego działaniach i orzecznictwie. Przedstawia, jak sprawy te wyglądają w momencie badania i rekomenduje zmiany.

Teoria i praktyka

Uprawnienia organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Piotr Rymarowicz Piotr i in. (red.)
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Kraków
ISBN: 
83-903714-1-3
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
Numer w starym katalogu: 
P18 - A, B

Zamieszczone w broszurze artykuły zawierają szereg wskazówek pokazujących,jak stosować istniejące w Polsce prawo w celu ochrony przyrody i naturalnego środowiska człowieka.Obok artykułów teoretycznych autorzy umieścili  przydatne informacje o tym jak założyć stowarzyszenie,jak napisać jego statut,jak sformułować listy do władz czy skargę do sądu".

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Skiba, Radosław
Rok wydania: 
2007
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-60337-50-0
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
682

Przekazujemy Państwu publikację z serii 3w* poświęconą ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwalona w dniu 24 kwietnia 2003 r. ustawa jest niezwykle istotnym aktem prawnym, ponieważ wprowadziła kompleksowe rozwiązania dotyczące podstawowych dziedzin działalności organizacji pozarządowych w Polsce. Znaczna część wprowadzonych przez nią regulacji (np.

Dostępność nieodpłatnej pomocy prawnej

Raport z monitoringu
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Łukasz Bojarski
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87300-64-0
Wydawca/cy: 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Numer w starym katalogu: 
P20
W ramach projektu czterech organizacji Helsińska Fundacja Praw Człowieka postanowiła przeprowadzić badania i podjąć działania publiczne dotyczące dostępu do pomocy prawnej. Naszym zamiarem było wywołanie publicznej debaty, prowadzącej do zmian prawa oraz zmian praktyki w tej dziedzinie. Działania, które podejmujemy, mają na celu głównie:
Słowa kluczowe:

Before and After Accession - Ukraine and Poland in Integrating Europe

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Riedel, Rafał
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Opole
ISBN: 
978-83-7395-289-8
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Numer w starym katalogu: 
619

Publikacja w języku angielskim – to propozycja spojrzenia na aktualną fazę procesu integracyjnego w Europie z dwóch perspektyw – polskiej i ukraińskiej. Te dwa różne punkty widzenia pozwalają dostrzec specyfikę współczesnych relacji w tej części Europy z dwóch stron wschodniej granicy Unii Europejskiej. Praca obejmuje zarówno analizę ewolucji stanowiska Wspólnoty w sprawie ukraińskiego stowarzyszenia i członkostwa w Unii, jak i identyfikuje główne motywacje w tej sprawie po stronie ukraińskiej.

Słowa kluczowe:

Komunikacja sądów z obywatelami - badania empiryczne, wnioski, rekomendacje zmian

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Lora Joanna (Helsińska Fundacja Praw Człowieka)
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundacja FOR
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Numer w starym katalogu: 
607

Czynnikiem, który może zmienić postrzeganie sądów (dotychczas postrzeganych źle) przez społeczeństwo, jest rzetelna i zrozumiała informacja, przekazywana w przyjazny sposób. Przeprowadzono badania, czy taka ona jest - książka ta jest raportem z tych badań.

Słowa kluczowe:

Legal Services: Pro Bono and State Guaranteed Aid

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Kopal, Jiri
Rok wydania: 
2008
ISBN: 
978-80-903473-2-8
Wydawca/cy: 
Liga Lidskich Prav
Numer w starym katalogu: 
535, 549

Książka w języku angielskim i czeskim zajmująca się pomocą prawną i wspólpracą między NGo a przedstawicielami prawa.

 

Słowa kluczowe:

Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Arczewska Magdalena (red.)
Rok wydania: 
2009
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-929843-0-6
Wydawca/cy: 
Forum Darczyńców w Polsce
Numer w starym katalogu: 
T22, P3

Tom będący podsumowaniem cyklu seminariów pod tym samym tytułem, poświęconego analizie istniejących rozwiązań prawnych dotyczących fundacji. Przedsięwzięcie to było pomyślane jako przyczynek do dyskusji na temat funkcji pełnionych przez fundacje w nowoczesnych społeczeństwach, wyzwań, jakie przed nimi stoją, oraz nad rolą państwa we wspieraniu tej formy zaangażowania obywateli w działania na rzecz dobra publicznego. Celem cyklu było także zainicjowanie debaty dotyczącej kierunków zmian otoczenia prawnego fundacji w Polsce.

Słowa kluczowe:

CZy zmieniać konstytucję?

Ustrojowo-konstytucyjne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Barcz Jan (red.)
Rok wydania: 
2002
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-88594-86-9
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
P9

"Choć w powszechnej ocenie <otwartość> polskiej konstytucji wobec udziału naszego kraju w stosunkach międzynarodowych oceniana jest bardzo pozytywnie, to wskazywanych jest również szereg istotnych obszarów, w których postanowienia Konstytucji z 1997 r. nie są jasne lub pozostawiają luki. Wskazywane są także istotne zagadnienia ustrojowe, do których Konstytucja w ogóle się nie odnosi".

Słowa kluczowe:

Źródła prawa w orzecznictwie i powszechnie obowiązującej wykładni ustaw Trybunału Konstytucyjnego

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Oniszczuk Jerzy
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87300-21-7
Wydawca/cy: 
Oficyna Wydawnicza Typografika
Numer w starym katalogu: 
502

Ze względów teoretycznych jak i praktycznych na uwagę zasługuje dotychczasowy dorobek Trybunału Konstytucyjnego dotyczący źródeł prawa,który został przedstawiony w publikacji.

Sponsoring

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Stecki Leopold
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Toruń
ISBN: 
83-87673-98-6
Wydawca/cy: 
Dom Organizatora
Numer w starym katalogu: 
500

Książka ma służyć dokładniejszemu poznaniu instytucji sponsoringu i jest adresowana nie tylko do studentów praw, administracji  ale także dla tych osób i jednostek organizacyjno-prawnych,które w swej działalności zawodowej spotykają się ze sponsoringiem

Słowa kluczowe:

Dobre praktyki

"Klinika art. 42 Kkw"
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Niełaczna Maria
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-60260-15-9
Numer w starym katalogu: 
476

Publikacja, która powstała w ramach uniwersyteckiej "Kliniki art. 42 Kkw" działającej przy Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.  Zawiera informacje o nauczaniu prawa poprzez nauczanie kliniczne (zderzenie studentów z praktyką wykonywania zawodu prawnika) oraz omawia sposób powołania i funkcjonowania kliniki oraz referuje doświadczenia działających w Polsce  klinik.

Słowa kluczowe:

Sprawiedliwość

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Rosal Lorenca
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-85910-02-06
Wydawca/cy: 
Wydawnictwa CODN
Numer w starym katalogu: 
00133

Książka z serii "Prawo w społeczeństwie demokratycznym" poświęcona sprawiedliwości - ma na celu pomóc w zrozumieniu zagadnień z nią związanych i poszerzyć wiedzę na ten temat. Pomyślana jako "podręcznik" -  z zadaniami, ćwiczeniami i licznymi problemami do rozwiązania -  w ramach którego znajduje się 11 "lekcji", dających odpowiedzi na pytania: 1) Co to jest sprawiedliwość?, 2) Co to jest sprawiedliwość dystrybucyjna?,  3) Co to jest sprawiedliwość korygująca? i 4) Co to jest sprawiedliwość proceduralna?

Zarys prawa europejskiego

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Czapliński Władysław
Rok wydania: 
1999
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-87300-10-1
Wydawca/cy: 
oficyna Wydawnicza Typografika
Numer w starym katalogu: 
424

Zawiera rozdziały: 1) Unia Europejska a wspólonoty europejskie.

Słowa kluczowe:
Subskrybuje zawartość