składki

Zmiana składek członkowskich OFOP!

Od 1 stycznia 2012 r. zmieniają się wysokości składek członkowskich! Już od 20 złotych można zostac organizacją członkowską OFOP! "Progi składkowe" w zmienionym Regulaminie Składek Członkowskich, przyjętym przez Walne Zebranie Członków w maju 2011 r. to:

Przyłącz się do OFOP. Działając razem jesteśmy skuteczniejsi! 

Bez względu na rodzaj i zasięg prowadzonej działalności wszyscy mamy podobne problemy: brak dostępu do informacji o grantach, problemy z procedurami dot. rozliczeń lub znalezieniem partnerów, wymianą doświadczeń, dostępem do szkoleń. Ponadto, gdy otoczenie prawne nie sprzyja naszemu rozwojowi, samodzielnie nie mamy żadnego wpływu na zmianę niekorzystnych regulacji. Pojedynczy głos organizacji nie jest dobrze słyszalny. Działając razem jesteśmy skuteczniejsi.

Przynależność do OFOP umożliwia:

Zmiana wysokości składek członkowskich

Walne Zebranie w maju 2011 roku przyjęło nowe zasady wyliczenie składki członkowskiej. Jest to procedura obowiązująca od początku 2012 roku. Zachęcamy do zapoznania się:

  • składka wynosi 20 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem do 20 000 złotych poprzedniego roku;
  • składka wynosi 100 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 20 000,01 złotych do 100 000 złotych poprzedniego roku;
  • składka wynosi 250 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 100 000,01 złotych do 500 000 złotych poprzedniego roku;
  • składka wynosi 350 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 500 000,01 złotych do 1 000 000 złotych poprzedniego roku;
  • składka wynosi 500 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem od 1 000 000,01 złotych do 2 000 000 złotych poprzedniego roku;
  • składka wynosi 750 zł dla stowarzyszeń i fundacji mających przychody ogółem ponad 2 000 000,01 złotych poprzedniego roku.

Wyliczenie składki stanowi załącznik (do pobrania) do Regulaminu Składek Członkowskich (do pobrania)

Subskrybuje zawartość