Stanowisko

Apel do Prezydenta RP o weto!

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Zwracamy się do Pana z apelem o zawetowanie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, uchwalonej przez Sejm 15 września 2017 r.

Słowa kluczowe:

Stanowisko po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2017 r. w sprawie ustawy Prawo o zgromadzeniach

Grupa organizacji społecznych apelujących w grudniu do Prezydenta o zawetowanie noweli Prawa o zgromadzeniach konsekwentnie wystosowała kolejne wspólne stanowisko. Powodem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który niestety uznał zakwestionowane przepisy za zgodne z Konstytucją. Wśród sygnatariuszy znalazła się nasza Federacja. Publikujemy jego treść oraz udostępniamy w załączniku

List otwarty OFOP w sprawie ataków medialnych na NGO

Jako Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, stawiając sobie za jeden z celów kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec trzeciego sektora i budowanie jego rzetelnego wizerunku, nie możemy przejść obojętnie wobec informacji pojawiających się w ostatnich dniach w mediach publicznych, portalach społecznościowych i serwisie niezależna.pl dot. m.in. dotacji i zleceń otrzymywanych od Urzędu miasta st. Warszawy przez organizacje pozarządowe.

 

Warszawa, 25.10.2016r.

Kategorie:
Słowa kluczowe:

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach

paragraf symbol

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z zadowoleniem przyjął informację o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Uważamy, że zmiany te, będące efektem propozycji środowiska, przyczynią się do wzmocnienia sektora pozarządowego. Choć wiele propozycji zmian przygotowanych przez OFOP (np. całkowite zniesienie nadzoru administracji nad stowarzyszeniami) nie zostało w tej propozycji uwzględnionych, jednak projekt jest wynikiem długiego procesu konsultacji i uznajemy, że obecna propozycja jest realna i ważna dla sektora.

Przypomneinie - wytyczne do kwalifikowania wydatków w PO KL

4 listopada upływa termin nadsyłania uwag do projektu zmian w "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w PO KL". Biuro w porozumieniu z członkami Komitetu Monitorującego PO KL i innymi ekspertami z organizacji członkowskich przygotowuje projekt uwag, który w najbliższym możliwym terminie przekażemy do członków.

Projekt stanowiska OFOP w sprawie podsumowania doświadczeń z wdrażania I-ej edycji Norweskiego i EOG Mechanizmów Finansowych (2004-2009)

Prosilmy organizacje członkowskie o przesyłanie uwag i spostrzeżeń do projektu stanowiska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie podsumowania doświadczeń z wdrażania I-ej edycji Norweskiego i EOG Mechanizmów Finansowych (2004-2009).
Termin: do 3 listopada – adres: [email protected]ofop.eu

Stanowisko -system społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Izba Przedsiębiorstw Społecznych przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, jako struktura chcąca reprezentować zrzeszone w OFOP-ie organizacje zajmujące się m.in. rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz organizacje wspierające ekonomię społeczną, z zaniepokojeniem przygląda się działaniom rządu RP w sprawie problemów osób niepełnosprawnych. Uważamy, że szeroko rozumiana ekonomia społeczna, w tym działania organizacji pozarządowych, może być jednym z głównych czynników zapewniającym spójność i integrację społeczną. Jednak bez sprawnego, prostego i przejrzystego systemu wsparcia publicznego dla takich działań wysiłek organizacji pozarządowych może być zmarnotrawiony.

Subskrybuje zawartość