szkolenie

Spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących RPO i PO WER 2014-2020.Warszawa 20-22 lipca 2016 r.

W ramach projektu „III sektor dla EFS-u” realizowanego w ramach dotacji uzyskanej z konkursu "Wsparcie zasady partnerstwa oraz procesu koordynacji we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020" Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych organizuje spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

NIESTETY Z POWODÓW OD NAS NIEZALEŻNYCH, SPOTKANIE WARSZTATOWE ZAPLANOWANE NA 15-17.06.2016 ROKU NIE ODBĘDĄ SIĘ W WYMIENIONYM TERMINIE. 

BARDZO PRZEPRASZAMY ZA KOMPLIKACJE WYNIKAJĄCE Z ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO TERMINU JUŻ WKRÓTCE.

(10.06.2016 r.)

Zaproszenie na szkolenie FRSO

W imieniu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zapraszamy na szkolenie ćwiczące umiejętność przygotowywania "zwycięskich" projektów.

Program obejmuje: 

Byliśmy w Katowicach na II zjeździe Szkoły Partcypacji Społecznej

Między 25-27 czerwca odbył się drugi zjazd Szkoły Partycypacji Społecznej. Spotkanie zorganizowane tym razem w Katowicach w całości składało się z prac warsztatowych. Grupa A pracowała z Martą Lewandowską z Bee-smart oraz  Piotrem Frączakiem z zakresu modułu relacji partnerskich z administracja publiczną, który  zawierał standardy współpracy z administracja publiczną.

The Great Trainer's Guide

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Vineyard Sue
Rok wydania: 
1990
Miejsce wydania: 
Downers Grove
ISBN: 
0-911029-249
Wydawca/cy: 
Heritage Arts Publishing
Numer w starym katalogu: 
01867

Praktyczny poradnik dotyczący systemów szkolenia ludzi. Zawiera przekrojowe informacje odnośnie tego czym jest trening, kim jest trener, jak zorganizować efektywne szkolenie, jak uzyskać kontakt z publicznością, jakie sa metody szkolenia, jak zaplanować różnego rodzaju warsztaty, a także pokazuje pewne atrybuty przydatne każdemu trenerowi.

Rozwiązywanie konfliktów

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Dana Daniel
Rok wydania: 
1993
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-208-0921-5
Wydawca/cy: 
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Numer w starym katalogu: 
00012

Autor wskazuje sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w oparciu o opracowaną przez siebie Metodę 4 Kroków.

Słowa kluczowe:

Szkolenie w Dąbrowie Górniczej nt narzędzi informatycznych typu open source

23 lutego, Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, CIS, ZAZ  i WTZ) do udziału w wyjątkowym szkoleniu nt. możliwości korzystania z bezpłatnych narzędzi informatycznych (typu open source).

Więcej tu:
http://www.ngo.dabrowa-gornicza.pl/szkolenia-i-doradztwo/1416-cyfrowe-szkolenie

Szkolenie na temat bezpieczeństwa w sieci

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA zaprasza wszystkich zainteresowanych – 26 stycznia na cykl szkoleń na temat wykorzystania nowych technologii w trzecim sektorze. Pierwsze szkolenie na temat bezpieczeństwa w sieci. Poprowadzi je Kamil Śliwowski (trener związany z Centrum Cyfrowym). Będzie mowa o tym, jak unikać kłopotów związanych z funkcjonowaniem organizacji w Internecie. Rekrutacja trwa do 15 stycznia.

Bezpłatne szkolenie: Działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

Instytut Spraw Obywatelskich w ramach działań Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej KLUCZ zaprasza w dniach 25-26 października b.r. na bezpłatne szkolenie „Działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych”, które to odbędzie się w Łodzi.

Szkolenie 29.06-1.07.2011 r -Zarządzanie niepełnosprawnością a Teatr Grodzki

Zarządzanie niepełnosprawnością a Teatr Grodzki

„Zarządzanie niepełnosprawnością - wolontariat i ekonomia społeczna" było tematem szkolenia zorganizowanego przez OFOP 29.06-1.07.2011 r w Klaudynie pod Warszawą. Były warsztaty z klockami i kijem bambusowym, ale i dyskusje i ognisko!

Subskrybuje zawartość