Walne Zebranie

Zapraszamy na Walne Zebranie OFOP!

Szanowne Reprezentantki, Szanowni Reprezentanci.

Zapraszamy Was serdecznie na coroczne Walne Zebranie Członków OFOP.

Tym razem spotykamy się jednego dnia, 29 maja 2017 r. Obradować będziemy od 10.30 do 16.00 w Warszawie, w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, przy ul. Jasnej 1.

 

KWESTIE ORGANIZACYJNE

Nowy skład Zarządu OFOP

31 maja, podczas Walnego Zebrania Członków, reprezentantki i reprezentanci zatwierdzili sprawozdania finansowe i merytoryczne, a Zarządowi udzielono absolutorium za rok 2015.

Odbyły się również wybory uzupełniające do Zarządu, w miejsce Michała Brauna. Swoje kandydatury zgłosili: Łukasz Domagała (Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT),  Bartłomiej Engelbrecht (Federacja Organizacji Pozarządowych), Piotr Nowacki (Chrześcijańska Służba Charytatywna).

Propozycja Regulaminu obrad Walnego Zebrania

Szanowne Reprezentantki, Szanowni Reprezentanci.

Publikujemy (w pliku na dole informacji) propozycję Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków OFOP. Zachęcamy do zapoznania się z nim przed najbliższym Walnym. Wydrukowana treść dokumentu będzie dostępna do wglądu podczas zebrania.

 

 

Walne Zebranie Członków OFOP - szczegóły organizacyjne

Szanowne Reprezentantki i Szanowni Reprezentanci OFOP,

Przypominamy, że już 31 maja (za dwa tygodnie) spotykamy się w Warszawie na Walnym Zebraniu Członków OFOP.  Poniżej przedstawiamy kilka kolejnych ważnych szczegółów tego wydarzenia.

 

MIEJSCE WZ

Miejscem Walnego Zebrania będzie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

 

PROGRAM WZ

Zapraszamy na Walne Zebranie OFOP!

Szanowne Reprezentantki, Szanowni Reprezentanci.

Zapraszamy Was na coroczne Walne Zebranie Członków OFOP. Odbędzie się ono w wyjątkowym miejscu. Gościć będzie nas w swojej siedzibie Rzecznik Praw Obywatelskich. Tym razem spotykamy się jednego dnia, 31 maja 2016 r. Obradować będziemy od 10.30 do 16.00. 

Nowe władze w OFOP!

11 i 12 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków. Pierwszego dnia odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Szkoła Dialogu - doświadczenia i nowe horyzonty współpracy" oraz cztery warsztaty dla reprezentantów organizacji członkowskich OFOP (warsztat z sieciowania, wizji i misji OFOP, programu członkowskiego, programu rzeczniczego). 12 czerwca odyło się Walne sprawozdawczo-wyborcze.

Kategorie:
Słowa kluczowe:

Walne Zebranie Członków OFOP - szczegóły organizacyjne

Szanowne Reprezentantki i Szanowni Reprezentanci OFOP,

Przypominamy, że już we czwartek spotykamy się w Warszawie na Walnym Zebraniu Członków OFOP. Rozpoczynamy 11 czerwca Konferencją "Szkoła Dialogu - doświadczenia i nowe horyzonty współpracy" oraz warsztatami strategicznymi, natomiast 12 czerwca odbędzie się właściwe Walne Zebranie OFOP.

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych szczegółów tego wydarzenia.

 

List Piotra Frączaka do organizacji członkowskich OFOP

Szanowni członkowie OFOP

Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziekować Wam za zaufanie, jakim obdarzaliście mnie przez ostatnie dziewięć lat, wybierając mnie do Zarządu naszej organizacji i umożliwiając mi pracę na rzecz trzeciego sektora w Waszym imieniu. Zdecydowałem się nie ubiegać o reelekcję i – namówiony przez resztę członków Zarządu – wytłumaczyć się z tej decyzji. A powody są w istocie cztery.

Kategorie:
Słowa kluczowe:

„Szkoła Dialogu – doświadczenia i nowe horyzonty współpracy” - program i miejsce konferencji

Konferencja „Szkoła Dialogu – doświadczenia i nowe horyzonty współpracy” odbędzie się 11 czerwca br. w Warszawie w siedzibie Uniwersytetu SWPS (ul. Chodakowska 19/31).
Punkt informacyjny i ew. rejestracja będzie w hollu głównym na parterze.
 
Dokładny program konferencji znjduje się poniżej.

Informacja dla osób, przyjeżdżających samochodem:

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków OFOP

Szanowne Reprezentantki i Reprezentanci organizacji członkowskich OFOP!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków OFOP, które odbędzie się 11-12 czerwca w Warszawie. Pragniemy przy tej okazji przedstawić kilka ważnych szczegółów organizacyjno-merytorycznych.

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na WZ drogą mailową do dnia 27 maja.

ZMIANA REPREZENTANTA NA WZ

Kandydaci do Zarządu OFOP

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że do Zarządu OFOP zgłosiło się już siedem osób. Poniżej prezentujemy kandydatury wraz z dokumentami:

Relacja z Walnego Zebrania OFOP-2012

4 czerwca 2012 r. odbyło się Walne Zebranie OFOP. Podczas Zebrania zatwierdzone zostały sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2011 rok.

Walne Zebranie wybrało Komisję Rewizyjną OFOP w składzie:

 1) Filip Czernicki z Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
 2) Jerzy Kwaczyński z Zarządu Odziału PTTK w Żyrardowie,
 3) Piotr Zalewski z Fundacji Akademii Filmu,

 a także zatwierdziło uchwałę Zarządu o powołaniu Izby Przedsiębiorców Społecznych przy OFOP.

Walne Zebranie 27-28 maja 2010

Tegoroczne Walne Zebranie było wydarzeniem interesującym i inspirującym. Poruszone zostały tematy aktualne i z punktu widzenia organizacji pozarządowych istotne, staraliśmy się za wszelką cenę unikać powracania w utarte koleiny narzekań nad kondycją trzeciego sektora i niedowładem społeczeństwa obywatelskiego. Choć dyskusji o problemach nie można i nie należy unikać, naszym celem było wskazanie na pewne szczególne szanse, jakie mają możliwość otworzyć się przed organizacjami. Być może trudno upatrywać szans na przełom podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, podobnie nowe, zagraniczne źródła finansowania sektora nie będą lekarstwem na jego bolączki. Coraz wyraźniej zdaje się zapalać zielone światło dla wizji federalizacji, która w naszych oczach otwiera drogę do realnego współdecydowania organizacji społecznych o kształcie prowadzonych przez państwo polityk. Społeczny projekt ustawy medialnej może być kamieniem milowym, dzięki któremu telewizja publiczna otworzy swoją antenę dla audycji niekomercyjnych, ukazujących ogromną pracę i różnorodność działań, jakie prowadzone są w polskich stowarzyszeniach i fundacjach. Warto wspomnieć także o nowej Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych i projekcie Jawnie, Przejrzyście, Odpowiedzialnie, wychodzącemu na przeciw wyzwaniu samoregulacji naszego środowiska.

Podczas pierwszego dnia Walnego Zebrania, którego tematem przewodnim była „Przyszłość społeczeństwa obywatelskiego” rozpoczęliśmy spotkanie od wystąpienia wprowadzającego Prezesa Piotra Frączaka pt. „OFOP a strategie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Następnie rozpoczęły się zaplanowane w programie debaty:

  1. Finanse i rozwój społeczeństwa obywatelskiego”

W panelu udział wzięli:

• Krzysztof Więckiewicz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
• Rafał Laskowski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
• Sidsel Bleken, ambasada Norwegii
• Dominika Wieczorek, ambasada Szwajcarii
• Anna Rozicka, Fundacja im. S. Batorego
• Marcin Dadel, sieć SPLOT oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego

Główne tezy i wiadomości:

  • dużo czasu poświęcono dyskusji na temat negatywnych dla sektora skutków absorbcji środków unijnych oraz złych praktyk w ich dystrybuowaniu

  • omówione zostały założenia i wstępne plany odnośnie działalności grantodawczej Fundacji im. S. Batorego

  • dowiedzieliśmy się, że będzie druga edycja Funduszy Norweskich

  • przed końcem roku wystartują pierwsze konkursy w ramach Funduszy Szwajcarskich
     

  1. Polska Prezydencja w UE – szansa dla polskich organizacji

W panelu udział wzięli:

• Marzena Krysiak, kancelaria Senatu

• Joanna Skoczek, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

• dr Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych

• Agata Wiśniewska, OFOP

Główne tezy i wiadomości:

• planowane na jesień 2011 roku Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych będzie poświęcone w znacznym stopniu prezydencji oraz wolontariatowi na rzecz aktywności obywatelskiej,

• MSZ upubliczni na portalu ngo.pl program komunikacji i promocji dot. prezydencji,

• MSZ w stosunkowo krótkim czasie przekaże organizacjom (również za pośrednictwem portalu ngo.pl) informacje dotyczące planowanej na lipiec konferencji - spotkania Ministra Radosława Sikorskiego z organizacjami

Po bardzo wyczerpujących debatach, członkowie OFOP udali się do Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, gdzie zaplanowana była uroczysta gala podsumowująca działalność Federacji w roku 2009. Tę cześć Walnego Zebrania spędziliśmy w gronie przyjaciół, naszych sponsorów oraz partnerów z różnych środowisk.

Swoją obecnością zaszczycił nas Jacek Żakowski , który mówił m.in. o wyzwaniu stworzenia nowych mediów społecznych i projekcie społecznym ustawy medialnej. Następnie Kuba Wygnański przypomniał dylematy dotyczące federalizacji i reprezentacji trzeciego sektora w ujęciu historycznym. Zobacz transmisję z przemówienia. Agata Wiśniewska, Dyrektor Programu Europejskiego OFOP, przedstawiła zarys działalności Federacji w zakresie tegoż programu (zobacz filmik), zaś Edyta Doboszyńska, Dyrektorka Zespołu ds. UE i Funduszy Unijnych Związku Rzemiosła Polskiego oraz dr Renata Calak, Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju regionalnego wspomniały o współpracy z Federacją w minionym roku m.in. w Grupie Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego. Tę część spotkania zakończyła Anna Mazgal opowiadając o współpracy OFOP na arenie międzynarodowej.

Następnie, równie uroczyście przywitaliśmy nowe organizacje oraz wręczyliśmy dyplomy członkowskie. Do grona OFOP dołączyły m.in. Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Panoptykon, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny.
Fundacja Urszuli Jaworskiej została wyróżniona jako organizacja działająca jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie. Fundacja była pierwszą, która poddała się audytowi w ramach projektu JPO i stała się przykładem dla innych organizacji członkowskich. Prezes Fundacji, Pan Czesław Baranowski odebrał statuetkę z rąk Katarzyny Batko- Tołuć z SLLGO oraz Prezesa OFOP Piotra Frączaka.
Część nieformalną rozpoczął krótki recital Pana Aleksandra Slepakowa z repertuarem rosyjskich ballad. Następnie przy lampce wina oraz pysznych pierogach rozpoczęliśmy nieformalne dyskusje.

 

Drugi dzień Walnego Zebrania poświęcony był sprawozdawczości. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie merytoryczne za rok 2010, bilans oraz dwa szczególnie istotne dokumenty:

  1. Udzielono poparcia społecznemu projektowi ustawy medialnej

  2. Przyjęto znowelizowaną Kartę Zasad Działania Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie zakończyła sesja pt. „Liderzy wobec przyszłości” kierowana do liderów organizacji członkowskich, o wyzwaniach jakie stoją przed społeczeństwem obywatelskim. Gośćmi specjalnymi m.in. byli: Henryk Wujec, Anna Sienicka, członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Grażyna Kopińska, dyrektor Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego. Podczas spotkania liderzy wspólnie nakreślili mapę wyzwań, jakie identyfikują w kontekście zmian zachodzących w społeczeństwie obywatelskim. Chodziło o wyzwania związane ze sferą społeczną, technologiczna, polityczną i ekonomiczną, ale także o wyzwania wewnątrz organizacji (problemy niezależności, członkostwa) jak i problemy, z którymi sektor będzie się musiał zmierzyć.

Walne Zebranie 27-28 maja 2009

27- 28 maja 2009 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Program Zebrania był napięty i różnorodny. Pierwszego dnia rozpoczęliśmy debatą „Do czego organizacjom potrzebny jest Parlament Europejski?” Inspiracją do zorganizowania debaty - oprócz trwającej kampanii wyborczej do Europarlamentu - stał się Manifest zorganizowanych obywateli Europy, którego sygnatariuszem jest OFOP. Treść manifestu została wcześniej rozesłana pocztą elektroniczną do wszystkich organizacji członkowskich.

Walne Zebranie 13 czerwca 2008

13 czerwca 2008 r. w Budynku Naczelnej Organizacji Technicznej na ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków OFOP.

Walne Zebranie 22 - 23 listopada 2007

W dniach 22-23 listopada 2007 r. w Teresinie pod Warszawą odbyło się Walne Zebranie Członków OFOP.

Podczas I części sesji plenarnej Walne Zebranie zatwierdziło w jawnym głosowaniu parytetowym Agnieszkę Zowczak reprezentującą Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA jako Członka Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Walne Zebranie 14-15 czerwca 2007

Programowe Walne Zebranie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych odbyło się w dniach 14-15 czerwca 2007 r. Zebrani w hotelu "Baron" w Nadarzynie dyskutowali nad bieżącymi sprawami federacji oraz w grupach roboczych zastanawiali się nad przyszłością i kształtem poszczególnych jej działań.

Walne Zebranie 8 grudnia 2006 r.

W dniu 8 grudnia 2006 r. w siedzibie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków OFOP, reprezentowanych przez prawomocnych przedstawicieli.

Ponieważ w I terminie nie było qorum zebranie rozpoczęło się w II terminie, tj. o godz. 10.30. W czasie obrad liczba uczestników Walnego Zebrania wahała się od 20 do 32 osób.

Walne Zebranie 4 marca 2006

4 marca 2006 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 17 organizacji członkowskich OFOP.

Walne Zebranie 29 stycznia 2005

Zebranie Walne 29 stycznia 2005 roku

Prezydium Walnego Zebrania
Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono jedną kandydaturę: Witolda Monkiewicza (Fudacja Rozwoju Demokracji Lokalnej), który został wybrany Przewodniczącym Walnego Zebrania OFOP. Na Wiceprzewodniczącego wybrano Filipa Czernickiego (Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych). Ewa Gąsowska (Dolnośląskie Forum Stowarzyszeń i Środowisk Kobiecych) została Sekretarzem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Do dwuosobowej komisji mandatowo - skrutacyjnej wybrano: Jacka Weissa (Instytut na rzecz Edukacji Kulturalnej) oraz Jacka Sutryka (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych).
 

Subskrybuje zawartość