Patronaty

Patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych mogą być objęte przedsięwzięcia mieszczące się w ramach działań statutowych OFOP.  Ubiegać się o patronat mogą: organizacja pozarządowa, organizacja członkowska OFOP lub inny podmiot. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem stanowi formularz  - załącznik do Regulaminu dostępnego w dokumencie obok na stronie.

Kontakt w sprawie Patronatu OFOP: [email protected], tel. 22- 416 40 30, ul.Strzelecka 3 lok.12, 03-433 Warszawa.