Grupa ds. Zdrowia

Grupa ds. Zdrowia przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, została powołana uchwałą Zarządu OFOP nr 17/2013 z dnia 27.11.2013r. jako Grupa ds. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Grupa na posiedzeniu dn. 21.01.2014r podjęła uchwałę o rozszerzeniu zakresu działalności oraz o zmianie nazwy na Grupa ds. Zdrowia. Grupa działa na podstawie regulaminu (klik!).
 
Cele Grupy to „działanie na rzecz poprawy nadzoru społecznego w ochronie zdrowia, implementacji w Polsce Dyrektywy o prawach Pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, wsparcia konsultacji społecznych w ochronie zdrowia oraz działanie na rzecz poprawy sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi i przewlekłymi w Polsce”.
W skład Grupy wchodzą reprezentanci i reprezentantki Fundacji MY Pacjenci, Fundacji Urszuli Jaworskiej, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacji Ewy Błaszczyk "Akogo?”, Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego, Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych. 
 
Wszelkie wiadomości do Grupy ds. Zdrowia prosimy kierować na adres [email protected]
 
 
Zdjęcie prelegentów na konferencji prasowej

W trosce o nową jakość dialogu społecznego w ochronie zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w partnerstwie Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP rozpoczęła realizację 3-letniego projektu „Obywatele dla Zdrowia”,...

W związku z trudną sytuacją w systemie ochrony zdrowia i niewystarczającym uwzględnieniem głosu środowisk pacjenckich w debacie na rzecz zmian w obszarze opieki zdrowotnej wraz z innymi organizacjami pozarządowymi powołaliśmy ruch na rzecz reformy i uspołecznienia systemu ochrony zdrowia -...

Nowy Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł skierował do Grupy ds. Zdrowia przy OFOP list, w którym pisze: "Podejmując wyzwanie ciężkiej pracy dla realizacji tych zadań i przyjmując osobistą odpowiedzialność za zmiany, które nastąpią, proszę o pomoc w budowie tego wielkiego...

zdjęcie pacjenta w szpitalu

Czy organizacje pacjenckie i działające w służbie zdrowia są gotowe na współpracę? Czy Ministerstwo Zdrowia jest otwarte na propozycje środowiska pozarządowego? – Pojawiły się możliwości, które dają pewną szansę - uważają Piotr Frączak i Urszula Jaworska, z którymi...

Wystosowaliśmy do Ministra Zdrowia list, w którym zwracamy uwagę, że dotychczasowa platforma Dialog dla Zdrowia jest niewystarczająca dla zapewnienia partycypacji różnych środowisk działających w obszarze ochrony zdrowia i wskazujemy jako przykład Radę Organizacji...

Grupa ds. Zdrowia oficjalnie wystąpiła z Dialogu dla Zdrowia, ciała funkcjonującego przy Ministerstwie Zdrowia, po blisko roku członkostwa. Wystąpienie z DdZ to protest przeciwko zasadom tam panującym, które "w żadnej mierze nie zapewniają poszanowania czy wdrożenia (...) ...