Obywatele Kultury

Sygnatariusze Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych wydali stanowisko i przedstawili je na wysłuchaniu publicznym zorganizowanym w Sejmie w dniu 17 maja 2016. OFOP jest inicjatorem i jednym z 70 sygnatariuszy Paktu.

Poniżej przytaczamy główne wątki poruszone w...

"Dotychczasowa realizacja zapisów Paktu dla Kultury oraz planowanie kolejnych działań były tematem pierwszego spotkania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej z przedstawicielami społecznego ruchu Obywatele Kultury. Odbyło się ono 7 lipca 2014, w...

 Po wielu miesiącach 18 lutego odbyło się kolejne, a pierwsze w tym roku i w nowym składzie rządowym po rekonstrukcji posiedzenie Zespołu ds. Paktu dla Kultury.
Czy udane, zobaczymy jak dalej Pakt będzie realizowany po obu stronach rządowej i społecznej. Temat programu Aktywność...

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wyraża zaniepokojenie niewystarczającą realizacją postanowień Paktu dla Kultury w obszarach dotyczących aktywności obywatelskiej i kapitału społecznego. Z tego też powodu zwraca się do przedstawicieli rządu oraz do...

W maju minął rok od podpisania Paktu dla Kultury. Jednym z głównych postulatów Paktu jest osiągnięcie w budżecie państwa co najmniej 1% nakładów na kulturę do 2015 roku. Zgodnie ustawą budżetową na rok 2012 roku budżet MKiDN wzrósł o 18,4%, co...

Minął rok od podpisania Paktu dla Kultury!!

Ruch Obywatele Kultury wydał kurier podsumowujący prace nad Paktem dla Kultury oraz kondycje kultury w naszym kraju. Kurier został wydany dzięki darowiznom na działania ruchu Obywatele Kultury, złożonym na ręce OFOPu.

...