Realizacja Paktu dla Kultury

"Dotychczasowa realizacja zapisów Paktu dla Kultury oraz planowanie kolejnych działań były tematem pierwszego spotkania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej z przedstawicielami społecznego ruchu Obywatele Kultury. Odbyło się ono 7 lipca 2014, w...

 Po wielu miesiącach 18 lutego odbyło się kolejne, a pierwsze w tym roku i w nowym składzie rządowym po rekonstrukcji posiedzenie Zespołu ds. Paktu dla Kultury.
Czy udane, zobaczymy jak dalej Pakt będzie realizowany po obu stronach rządowej i społecznej. Temat programu Aktywność...

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wyraża zaniepokojenie niewystarczającą realizacją postanowień Paktu dla Kultury w obszarach dotyczących aktywności obywatelskiej i kapitału społecznego. Z tego też powodu zwraca się do przedstawicieli rządu oraz do...