Ekonomia społeczna

Spotkanie nt. Ekonomii Społecznej dla organizacji z woj. mazowieckiego

W dniu 25 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego, prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Tematem przewodnim spotkania będzie rozmowa na temat barier i problemów z wdrażaniem EFS w kontekście Ekonomii Społecznej.

Szkoła Reprezentacji NGO – zgłoś się!

Fundusze europejskie w instytucji publicznej od kuchni.  Szkoła Reprezentacji NGO – zgłoś się!

Zapraszamy Państwa na 3-dniowe spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całość odbędzie się w dniach 15-17 maja 2017 r. nad Zalewem Zegrzyńskim, w okolicach Warszawy.

Zaproszenie: spotkanie warsztatowe dla członków i członkiń KM

Jak skutecznie wpływać na kształt i wykorzystanie funduszy europejskich

Przychodzi czas pierwszych podsumowań wydatkowania funduszy europejskich, w oparciu o doświadczenia przedstawicieli pozarządowych członków Komitetów Monitorujących, wspólnie przygotowujemy rekomendacje, dotyczące wdrażania funduszy.

Zapraszamy Państwa na 3-dniowe spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz konferencję otwartą, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju. Całość odbędzie się w dniach 18-20 stycznia 2017 r. w Warszawie.

Statut Towarzystwa Kooperatystów

Przypominamy, iż w 1906 r. w Warszawie powstało Towarzystwo Kooperatystów. Założona przez pionierów spółdzielczości, m.in. Edwarda Abramowskiego, Romualda Mielczarskiego, Stanisława Wojciechowskiego  organizacja, szerzyła ideę spółdzielczości . Towarzystwo oprócz propagowania idei kooperatyzmu, organizowania stowarzyszeń, których naczelną zasadą było współdziałanie i samopomoc, wydawało także Tygodnik „Społem”. Organizacja działała do 1939 r. szerząc myśl spółdzielczą w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Towarzystwa Kooperatystów.

Drugie spotkanie Izby Ekonomii Społecznej

Za nami drugie spotkanie Izby Ekonomii Społecznej przy OFOP-ie. We wtorek 19.02.2013 r. jej przedstawiciele spotkali się w Warszawie. Spotkanie składało się z trzech części; pierwszą poświęcono na skrót wydarzeń z grupy strategicznej i prawnej rządowego Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Druga przebiegała pod znakiem zapoznawania się z ideą B-CORP-ów i możliwością jej implementacji nad Wisłą oraz ewentualnym udziałem Izby w takim przedsięwzięciu. Trzeci część posłużyła refleksji nad tym, jakimi sferami jeszcze mogłaby zajmować się Izba, by w pełniejszy sposób odpowiadać na potrzeby krajowej ekonomii społecznej. W załączeniu prezentujemy protokół, który przybliża ww. tematy.

Pierwsze spotkanie Izby Ekonomii Społecznej

Podczas pierwszego spotkania Izby Ekonomii Społecznej, które odbyło się 10.01.2013 r. w siedzibie OFOP-u, do dyskusji został przedstawiony regulamin Izby, brzmienie jej nazwy oraz propozycje kandydatek zgłoszonych na jej przewodniczące. Na przewodniczącą została wybrana Ilona Pietrzak (INSPRO), na wiceprzewodniczącą – Maria Nowakowska (INSPRO). Następnie w toku dyskusji dookreślono sfery i sposoby działania Izby, pozostawiając oczywiście możliwość ich rozszerzania lub modyfikacji w przyszłości. Izba zdecydowała się też na opracowanie na swoje potrzeby definicji przedsiębiorstwa społecznego.

Dlaczego powinniśmy domagać się Programu Operacyjnego Ekonomia Społeczna

Czy i dlaczego polska ekonomia społeczna potrzebuje odrębnego programu operacyjnego? Piotr Frączak w kolejnym tekście dla portalu Ekonomiaspoleczna.pl stara się odpowiedzieć na wątpliwości Pawła Chorążego, dyrektora Departamentu Zarządzania EFS.

Barka. Ekonomia społeczna w praktyce (1989-2008)

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Sadowska Barbara (red.)
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Poznań
Wydawca/cy: 
Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
Numer w starym katalogu: 
04311

„…publikacja jest podsumowaniem blisko 20-letnich doświadczeń w obszarze ekonomii społecznej, zgromadzonych w latach 1989-2004 przez Fundację „Barka”, wspólnoty i przedsiębiorstwa społeczne, stowarzyszenia samopomocowe, stowarzyszenia usługowe, centra integracji społecznej, a następnie – w latach 2005-2007 – w projekcie Equal, realizowanym w Partnerstwie „Ekonomia społeczna w praktyce”.”

Przedsiębiorstwo społeczne

Antologia kluczowych tekstów
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wygnański Jan Jakub (wybór tekstów)
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Zbiór szczególnie ważnych tekstów autorów zajmujących się przedsiębiorczością społeczną. Cz. I : Kontekst przedsiębiorstwa społecznego: ewolucje i definicje; Cz. II: Anatomia przedsiębiorstwa społecznego, różne modele; Cz. III: Przedsiębiorstwo społeczne jako firma i jej specyficzne zasoby.

Słowa kluczowe:

Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Giza-Poleszcuk Anna
Jerzy Hausner (red.)
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Książka zawiera dziesięć opracowań badawczych opisujących rozwój ekonomii społecznej w Polsce. Dotyczą one zarówno ogólnego spojrzenia na ES w Polsce, istotnych wymiarów i aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (wpływu ES na rozwój gospodarczy, jej rozwoju na terenach wiejskich, współpracy podmiotów ES z samorządami i systemem pomocy społecznej), jak i funkcjonowania PES w Małopolsce – „polskim zagłębiu ekonomii społecznej”.

Słowa kluczowe:

Podmioty ekonomii społecznej

ABC zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych i stowarzyszeń
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Goranczewski Bolesław (red.)
Rok wydania: 
2010
Miejsce wydania: 
Opole
Wydawca/cy: 
Agencja Wydawniczo-Reklamowa K&R

Ze wstępu: „Podstawowym celem tekstów zaprezentowanych w opracowaniu jest: przybliżenie istoty funkcjonowania spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń, szersza popularyzacja opisywanych podmiotów gospodarczych ekonomii społecznej, przekazanie praktycznych wskazówek i porad dotyczących regulacji prawnych, procedur postępowania związanych z zakładaniem tego typu organizacji oraz spraw księgowo-finansowych.”

Słowa kluczowe:

Trzeci sektor dla zaawansowanych

Współczesne teorie trzeciego sektora – wybór tekstów
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wygnański Jakub (wybór tekstów)
Rok wydania: 
2006
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-60337-27-6
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
T8

Antologia tekstów zagranicznych autorów zajmujących się teorią trzeciego sektora. Teksty zostały zgrupowane w trzech częściach: I. Debata o terytorium: Społeczeństwo obywatelskie – trzeci sektor – ekonomia społeczna (granice i stan posiadania); II.

Trzeci sektor dla zaawansowanych

Nowoczesne państwo i organizacje pozarządowe – wybór tekstów
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Wybór tekstów
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-60337-63-9
Wydawca/cy: 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Numer w starym katalogu: 
T45

Antologia poświęcona relacjom sektora obywatelskiego i administracją publiczną. Ze wstępu: „Przygotowując antologię, zamierzaliśmy dostarczyć nowego materiału dla toczących się dziś w Polsce debat nad rolą społeczeństwa obywatelskiego. Chcieliśmy pokazać, w jaki sposób ze stawianymi tu pytaniami mierzą się reprezentanci globalnej debaty nad przyszłością sektora”. Teksty – dotyczące m.in. sektora organizacji pozarządowych w USA, Wlk. Brytanii, Szwecji – zostały zgrupowane w czterech częściach: I. Współpraca czy konflikt?; II. Europa i Ameryka. Modele współpracy; III.

Dyskusja na temat ekonomii społecznej w Polsce?

2011-12-15 00:00:00, Piotr Frączak
Dyskusja na temat ekonomii społecznej w Polsce nie została przeprowadzona. Były co prawda ambitne próby, jak finansowane z EQUALA projekty, ale zakończyły się na etapie diagnozy lub co najwyżej rekomendacji. Tej nieodrobionej lekcji nie da się zastąpić administracyjnymi  formułkami, czy ideowymi sztandarami. Tu trzeba po prostu porozmawiać. Dlatego zacznijmy ponownie prace nad Paktem dla ekonomii społecznej- pisze Piort Frączak.

Wsparcie ekonomii społecznej – praktyczne doświadczenia z Wielkiej Brytanii, PROVE

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

"Czego można oczekiwać po ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej – praktyczne doświadczenia z Wielkiej Brytanii” - 13.12 zaprasza FRSO na kolejne spotkanie w ramach Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej.

Odbyło się spotkanie „Tworzymy Szlak Krainy Kwitnących Sadów”.

27 października o godz. 17.00 odbyło się spotkanie pt. „Tworzymy Szlak Krainy Kwitnących Sadów”. Spotkanie to zorganizowane zostało przy współpracy ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. w ramach projektu „Przedsiębiorczość społeczna organizacji pozarządowych – od wolontariatu do rzecznictwa” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Spotkanie nt zwiększenia stabilności finansowej wśród podmiotów ES

Spotkanie nt zwiększenia stabilności finansowej wśród podmiotów ES

13 października 2011 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych zorganizaowane przez Dolnośląskią Federację Organizacji Pozarządowych w ramach projektu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Przedsiębiorczość społeczna organizacji pozarządowych – od wolontariatu do rzecznictwa”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także samorządu.

Słowa kluczowe:

Byliśmy na V OSESie w Lublinie

Byliśmy na V OSESie w Lublinie

Przedstawiciele OFOP uczestniczyli w V Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej, które w tym roku odbywały się 6 i 7 października  w Lublinie. Spotkanie, jak zawsze, było świętem środowiska osób i instytucji związanych z przedsiębiorczością społeczną. Spotkanie dało możłiwośc dyskusji nad bieżącymi problemami podmiotów ekonomii społecznej i zatrudnionych w nich osób, a tym razem było też miejscem wymiany praktycznych doświadczeńi i pomysłów.

Ekonomia społeczna receptą na kryzys? Tak, ale...

Alternatyw dla dzisiejszych problemów możemy szukać dopiero wówczas, gdy zrozumiemy, że konsumowanie nie jest wartością samą w sobie, rozwój wcale nie musi oznaczać wzrostu jakości życia, a solidarność jest ważniejsza niż konkurencja – pisze Piotr Frączak dla ekonomiaspoleczna.pl. Zaznacza, że choć ekonomia społeczna zdaje się receptą na kryzys, to nie jest nią na pewno ekonomia społeczna uzależniona od państwa.

Zakończyło się VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Jednym z jego elementów było śniadanie "Co dalej z ekonomią społeczną?" . Ważne spotkanie, choć w ciągu czterdziestu pięciu minut trudno dogłębnie przedyskutować temat. Jednak na tym poziomie ogólności panowała zgoda co do zarysowanej przez Henryka Wujca tezy o tym, że ekonomia społeczna – w dobie kryzysu – będzie miała do spełnienia ważne zadanie. Chciałbym jednak spróbować postawić kilka pytań, które w tym kontekście są ciągle niewiadomą.

OFOP po OFIPie

OFOP po OFIPie

Jak zreformować kulturę? Dlaczego powstają przedsiębiorstwa społeczne? Czy organizacje mogą włączyć się w kształtowanie polityki spójności? Czy realna jest współpraca organizacji z samorządem? Kto ma wpływ na zmianę ustawy Prawo o Stowarzyszeniach?

 

 

Ekonomia nowych możliwości - relacja ze spotkania śniadaniowego na temat przyszłości ekonomii społecznej w ramach VI OFIP

Ekonomia nowych możliwości

Sposób na odtworzenie wspólnot lokalnych w wymiarze ekonomicznym, lekcja obywatelskości, odpowiedź na światowy kryzys gospodarczy czy szkoła życia dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. W sobotni poranek podczas spotkania śniadaniowego w ramach VI OFIP o przyszłości ekonomii społecznej dyskutowali wspólnie przedsiębiorcy społeczni, samorządowcy i eksperci z całej Polski. Pisze Dominika Potkańska z Instytutu Spraw Publicznych współorganizatora, obok OFOP, śniadania "Co dalej z Ekonomią Społeczną" na VI Ogólnoplskim Forum Inicjatyw Pozarządowych 17 września 2011 roku w Warszawie.

Projekt Długofalowej Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej

Izba Przedsiębiorstw Społecznych a Projekt Długofalowej Polityki Rozwoju Ekonomii Społecznej czyli spór społeczna czy administracyjna wizja ES.

W ramach spotkań i dyskusji Izby od samego poczatku pojawiły się głosy, ż dotychczasowa polityka nie przynosi efektów (por. np. Piotr Frączak- Myślenie o przyszłości ekonomii społecznej w Polsce - FederalisKa nr 5/2011) i konieczne jest nowe spojrzenie na miejsce i rolę ekonomii społecznej w Polsce, a także krytyczne przyjrzenie się wpływowi administracji na jej funkcjonowanie. Dlatego też w ramach prac Izby Przedsiębiorstw Społecznych podjęliśmy próbę określenia możliwych, pozytywnych scenariuszy rozwoju ES i włączenia się w dyskusję nad redefinicją założeń polityki publicznej państwa w tym zakresie.

zobacz więcej

 

Wolontariat, zatrudnienie i działalność ngo - ekspertyza

Przemysław Żak* przygotował dla OFOP ekspertyzę o zagadnieniach, które dotykają stowarzyszenia chcące być podmiotami ekonomii społecznej. Poniżej trzy główne wyzwania:

____________
* Przemysław Żak- członek orgnizacji członkowskiej OFOP, Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, członek zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, absolwent prawa WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracownik organizacji pozarządowych w zakresie doradztwa z zagadnień prawnych, prowadzenia szkoleń oraz koordynacji projektów. Koordynator Małopolskiego Forum Prawników Administracji Publicznej przy MISTiA w Krakowie.

Stanowisko -system społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Izba Przedsiębiorstw Społecznych przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, jako struktura chcąca reprezentować zrzeszone w OFOP-ie organizacje zajmujące się m.in. rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz organizacje wspierające ekonomię społeczną, z zaniepokojeniem przygląda się działaniom rządu RP w sprawie problemów osób niepełnosprawnych. Uważamy, że szeroko rozumiana ekonomia społeczna, w tym działania organizacji pozarządowych, może być jednym z głównych czynników zapewniającym spójność i integrację społeczną. Jednak bez sprawnego, prostego i przejrzystego systemu wsparcia publicznego dla takich działań wysiłek organizacji pozarządowych może być zmarnotrawiony.

Szkolenie 29.06-1.07.2011 r -Zarządzanie niepełnosprawnością a Teatr Grodzki

Zarządzanie niepełnosprawnością a Teatr Grodzki

„Zarządzanie niepełnosprawnością - wolontariat i ekonomia społeczna" było tematem szkolenia zorganizowanego przez OFOP 29.06-1.07.2011 r w Klaudynie pod Warszawą. Były warsztaty z klockami i kijem bambusowym, ale i dyskusje i ognisko!

Sprawozdanie z seminarium podsumowującego konsultacje ustawy o przedsiębiorczości społecznej.

7 czerwca w Instytucie Spraw Publicznych obyło się spotkanie seminaryjne dotyczące oceny dotychczasowego dorobku prac nad projektem ustawy o przedsiębiorstwach społecznych.Przedstawione zostały wyniki ankiety, przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych, odnoszące się do najważniejszych zapisów wstępnej wersji ustawy. Następnie omówiono uwagi do jej projektu, przygotowane przez doktora Marka Rymszę – eksperta ISP.Na końcu odbyła się krótka dyskusja dotycząca komentarzy do projektu ustawy oraz wyzwań dla sfery ekonomii społecznej.

Podmioty ES wśród organizacji OFOP

OFOP zbadał w 2010 roku w krótkiej mailowej ankiecie którzy członkowie postrzegają się jako podmioty ekonomii społecznej. Oto wyniki badania.

Spotkanie Izby Przedsiębiorców Społecznych -maj 2011

19-20 maja 2011 roku odbyło się w Warszawie na Białołęce spotkanie tworzącej się Izby Przedsiębiorców Społecznych OFOP przy Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej.

Innowacyjne produkty ES w Dąbrowie Górniczej

16 maja 2011 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie pokazujące jak w praktyce działają śląskie podmioty ekonomii społecznej. Celem spotkania zorganizowanego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych wspólnie z Urzędem Miasta w Dąbrowie Górniczej i Stowarzyszeniem Zielone Zagłębie było przekazanie wiedzy z zakresu innowacyjnych produktów ekonomii społecznej oraz zainteresowanie uczestników katalogiem towarów oraz usług tego sektora.
spotkanie_DG_1 spotkanie_DG_2

„Podać wędkę” przedsiębiorstwom społecznym

16 maja 2011 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie pokazujące jak w praktyce działają śląskie podmioty ekonomii społecznej.

Subskrybuje zawartość