Monitoring prawa

Repozytorium.ofop.eu

Ruszyła strona repozytorium.ofop.eu. W wywiadzie dla portalu ngo.pl opowiadamy, czego można się z niego dowiedzieć, jak można zgłaszać naruszenia zasady partnerstwa, czemu powstało i do czego ma doprowadzić -  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1994477.html 

Ponad 3000 podpisów pod apelem o weto trafiło do Prezydenta RP

W piątek 13 października o 13:00 złożyliśmy w Pałacu Prezydenckim listę podpisów pod apelem o zawetowanie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności. Nasze argumenty przedstawiliśmy w stanowisku dostarczonym 2 października. Dziś do Prezydenta trafiła pełna lista ponad 3000 podpisów obywateli i obywatelek, społeczników, wolontariuszy, sympatyków, ludzi zaangażowanych w życie publiczne.

List otwarty OFOP do pani premier w sprawie Narodowego Centrum

Zarząd Federacji OFOP wystosował list otwarty do premier Beaty Szydło apelując o nieprzyjmowanie na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów projektu o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

- - - DOKUMENT W FORMACIE PDF - - -

Narodowe Centrum - nie rozwiązuje problemów, tworzy nowe - Stanowisko OFOP

Rząd przedstawił projekt ustawy powołującej nową instytucję odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi – Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NCRSO). Lektura projektu skłania do postawienia tezy, że nie będzie to tylko ustawa "techniczna", przenosząca ośrodek wzajemnych relacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do nowo utworzonej instytucji. Zawarte w projekcie rozwiązania są zapowiedzią poważnych zmian w stosunkach administracji publicznej z organizacjami.

Projekt Narodowego Centrum – same pytania i niepokój.

W poniedziałek 19 grudnia 2016r. ukazał się oficjalnie projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i Oceną skutków regulacji. Do 31 stycznia potrwają rządowe konsultacje publiczne, czyli możliwość wyrażenia opinii o projekcie – może to zrobić każdy obywatel jak i organizacja pozarządowa.

Organizacje pozarządowe działające w ramach Strategicznej Mapy Drogowej w partnerstwie dot. dobrego prawa po zapoznaniu się projektem ustawy i jego uzasadnieniem zdecydowały się przygotować wspólne stanowisko. Zanim zostanie przygotowana ostateczna wersja stanowiska upubliczniamy wstępne opinie i oceny proponowanych rozwiązań.

Czy niedługo zobaczymy ustawę ministra Kaczmarczyka o Narodowym Centrum?

W odpowiedzi na wniosek do KPRM otrzymaliśmy sprawozdanie z pół roku działalności Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego (styczeń-lipiec). Wynika z niego, że obecnie "kończą się prace merytoryczne i legislacyjne nad projektem ustawy, uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji". Co jeszcze można z niego wyczytać?

Kalendarium senackiej nowelizacji o pożytku

kalendarz

25 marca weszła w życie mała nowela ustawy dot. pożytku publicznego. Senat zacznie zlecać zadania publiczne związane z opieką nad Polonią i Polakami za granicą. Czy będzie wymagany wkład własny? Czy formularze będą podobne do tych wykorzystywanych w samorządach? Tego i więcej dowiemy się na przełomie 2016/2017 r. Marszałek Karczewski zaprasza do „konsultacji polonijnych”, a poniżej kalendarium prac nad ustawą.

 

Petycja Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste” ws. ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Do Sejmu trafiła petycja o zmianę przepisów wprowadzonych nowelizacją w 2015r. Ma na celu cofnięcie zmian nadających stowarzyszeniom zwykłym tzw. ułomną osobowość prawną, za którą idą dodatkowe uprawnienia, ale też obowiązki. Wystosowaliśmy odpowiedź na tę petycję, złożoną z opinii prawnej dr Edyty Hadrowicz oraz pisma przedstawiającego główne tezy opinii.

16 marca 2016 Komisja ds. Petycji rozpatrzyła i nie uwzględniła żądania będącego przedmiotem petycji.

 

Sejm w ciągu tygodnia uchwalił nowelizację UDPPioW

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została uchwalona przez Sejm.

Pisaliśmy o niej, gdy wpłynęła do Sejmu i po pierwszym czytaniu, w którym zgłoszono 2 poprawki. 16 marca odbyły się drugie i trzecie czytanie w Sejmie, 17 marca ustawę rozpatrzył Senat i nie zgłosił uwag.

Ustawa została uchwalona w takim brzmieniu.

Zmiany w senackiej nowelizacji

Za nami pierwsze czytanie senackiej nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Doprojektu zostały wprowadzone dwie poprawki  (poprawka 1 i poprawka 2) zgłoszone przez posła AndzelaA tu można zobaczyć obecne brzmienie projektu.

W Sejmie: senacki projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

19 lutego 2016r.  Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który przygotowała grupa senatorów.

22 lutego projekt wpłynął do Sejmu i został skierowany do I czytania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, której zajmie się nim 10 marca o godz. 16:00.

Subskrybuje zawartość