Rzecznictwo i monitoring

Spotkanie Zespołu ds. Programu Współpracy

6 listopada odbyło się czwarte spotkanie Zespołu ds. Programu Współpracy. Członkowie nanosili na dokument ostatnie poprawki, wynikające z uwag przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia. Po blisko pół roku prac, powstała gotowa propozycja Programu Współpracy, który zamieszczamy.

Stanowisko partnerstwa "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych" względem NCRSO

Przekazaliśmy Pełnomocnikowi Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego wspólne stanowisko wobec projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wypracowane w partnerstwie "Dobre prawo dla organizacji pozarządowych", którego prace koordynujemy.

 

 

Ponownie wnioskujemy o treść ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pani premier powiedziała, że projekt ustawy o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego jest już gotowy. Zapytaliśmy o to wczoraj wnioskiem o dostęp do informacji publicznej, wskazując, że projektu nie ma nawet w obowiązkowym Wykazie prac Rady Ministrów. Dziś projekt znalazł się w wykazie, ale opisane w nim rozwiązania nie pokrywają się z medialnymi zapowiedziami, że będzie ono pośredniczyć i "porządkować" środki przeznaczane przez poszczególnych ministrów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Czekamy na projekt, by móc odnieść się do proponowanych rozwiązań w oparciu o fakty. 

Pisaliśmy o tym w sierpniu http://ofop.eu/aktualnosci/czy-niedlugo-zobaczymy-ustawe-ministra-kaczmarczyka-o-narodowym-centrum 

Zapowiedź Komentarza do ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (wyd. C.H. Beck), autorstwa dr Edyty Hadrowicz

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją dr Edyty Hadrowicz, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Warszawa 2016, wyd. C.H. Beck (https://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/edyta-hadrowicz-3913). Dr Hadrowicz ściśle współpracowała z nami przy tworzeniu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, uchwalonej w ub.r., która weszła w życie w maju br.

Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi pyta NGO, czym ma się zająć

Otrzymaliśmy ankietę skierowaną do organizacji pozarządowych z Biura Spraw Senatorskich, obsługującego Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi. Ma pomóc w określeniu planu prac Zespołu i wyboru najważniejszych tematów do podjęcia.

Zmiany w procedurze akredytacji OWES - ciąg dalszy

7 marca Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przekazała pani Elżbiecie Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oraz panu Krzysztofowi Michałkiewiczowi, Sekretarzowi Stanu w MRPiPS, opinię o zmianach w procedurze akredytacji wprowadzanej dwoma nowymi zarządzeniami.

W tej sprawie Zarząd OFOP zabrał głos już w styczniu wydając stanowisko (link) w sprawie cofnięcia akredytacji OWES-ów .

 

Samorząd lub ministerstwo przyznało wam środki na realizację zadań? Te przepisy was dotyczą

16.02.2016 r. MRPiPS ogłosiło konsultacje publiczne rozporządzenia, które dotyczy was, jeżeli realizujecie lub zamierzacie realizować zadania publiczne w oparciu o środki publiczne. Jeżeli przygotowujecie uwagi do rozporządzenia, to zachęcamy do kontaktowania się z Programem Rzeczniczym i/lub wysyłania nam tych uwag do wiadomości.

Inicjujemy zespół organizacji pozarządowych na rzecz dobrego prawa dla stowarzyszeń i fundacji

25 stycznia zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w proces tworzenia nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, którzy pracowali nad tym, by jej treść realizowała założenia do ustawy – zarówno w trakcie prac nad projektem w Zespole ds. rozwiązań finansowych i prawnych w zakresie działalności społecznej i obywatelskiej przy Kancelarii Prezydenta RP jak i podczas prac parlamentarnych.

25 listopada 2015 - konferencja "Programy dla zmiany. Jak partycypacyjnie tworzyć programy współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym?"

rysunek zazębiających się kół - współpraca ministerstw z ngo

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej na konferencję podsumowującą projekt Programy dla zmiany. W ramach działań projektowych udało się partycypacyjnie wypracować założenia do programów współpracy z ministerstwami: Gospodarki, Sportu i Turystyki oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo Sprawiedliwości przyjęło program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

26 października Prezydent podpisał nowelizację ustawy o stowarzyszeniach

zdjęcia Prezydenta podpisującego ustawę

W dniu 26 października 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o stowarzyszeniach. OFOP wraz z organizacjami pozarządowymi z całej Polski pracował nad ustawą od 2010r, poczynając od skonsultowania i przedstawienia propozycji społecznych założeń do ustawy przyjętych na VI OFIP w 2011r przez przyjęcie ostatecznych założeń będących podstawą do przygotowania ustawy oraz prace w Kancelarii Prezydenta RP, w Sejmie i Senacie

Poniżej opis głównych zmian wprowadzanych nowelizacją. Więcej informacji i omówienia zmian znajdują się na portalu ngo.pl

Szczegóły konferencji "Programy dla zmiany - GOSPODARKA"

Już w ten poniedziałek spotykamy się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki na konferencji konsultacyjnej programu współpracy MG z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Staramy się docierać do jak najszerszego grona, stąd nieobecni będą mogli obejrzeć i wysłuchać konferencji dzięki

Apel do posłów ws. dobrego prawa dla stowarzyszeń - dziękujemy!

Apel do posłów o uszanowanie 5-letnich prac nad ustawą o stowarzyszeniach, prowadzonych przez przedstawicieli środowiska pozarządowego oraz współdziałających organów publicznych, podpisało 474 obywateli oraz przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji. Wysłaliśmy go dziś do posłów, z wiadomością do Prezydenta RP oraz senatorów.

Konferencja "Programy dla zmiany - GOSPODARKA"

Serdecznie zapraszamy na konferencję konsultacyjną programu współpracy Ministerstwa Gospodarki z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 z udziałem Pana Mariusza Haładyja, Podsekretarza Stanu.

Konferencja odbędzie się 14 września 2015 r. w godz. 10.30 – 15.30 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki przy Placy Trzech Krzyży 1/3/5 w Warszawie. Spotykamy się w salach A-B.

List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy ws. ustawy o stowarzyszeniach

skan pisma

Wystosowaliśmy pismo do Prezydenta RP z prośbą o zainteresowanie losami procedowanej w Sejmie nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach oraz o wyznaczenie przedstawiciela do prac w komisji sejmowej. Nowelizacja została w 2014r. złożona przez ówczesnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Liczymy na dobrą wolę nowego Prezydenta Andrzeja Dudy i wsłuchanie się w głos środowiska pozarządowego. Ze swej strony deklarujemy chęć dalszej współpracy przy tak ważnej ustawie.

Treść listu poniżej:

Wesprzyj nas i podpisz się! List otwarty do posłów - o dobre prawo dla stowarzyszeń.

alarm_grafika

Razem z grupą organizacji pozarządowych wystosowaliśmy apel do posłów ws. zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Od 5 lat prowadzone są prace nad nowelizacją, która może trafić do kosza razem z końcem kadencji Sejmu i Senatu. Nie pozwólmy, by wysiłek kilkuset organizacji, w tym kilku tysięcy społeczników został zlekceważony, a sprawa zamieciona pod dywan. Dołącz i podpisz apel do 31.08.2015 (poniedziałek)!

Przypominamy o konsultacjach z Ministerstwem Gospodarki

Przypominamy, że do 10 września można konsultować założenia programu współpracy Ministerstwa Gospodarki z organizacjami pozarządowymi. Warto skorzystać z okazji, bowiem w tym resorcie usystematyzowanie współpracy z trzecim sektorem to nowość. 

Skonsultuj zasady współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO

tabliczka-mg
Ruszyły właśnie konsultacje założeń programu współpracy Ministerstwa Gospodarki z organizacjami pozarządowymi.Do tej pory Ministerstwo nie wyróżniało tej grupy spośród partnerów, z którymi współpracował resort; NGO mogą brać udział w konsultacjach i ubiegać się o patronaty na zasadach ogólnych. Program ma usystematyzować i wzmocnić te relacje, a jego misją jest włączenie organizacji pozarządowych w rozwój gospodarczy Polski.
 

Apel o odrzucenie senackiej poprawki do projektu nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakazującej wydatkowania środków pozyskanych z wpłat 1% na promocję

Podpisaliśmy apel do posłów, w którym postulujemy odrzucenie poprawek senatorów do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poprawki te nakładały grzywnę na OPP finansujące działania promocyjne z pozyskanych środków. Jednocześnie "promocja" nie została ściśle określona, zatem organizacja nie miałaby pewności, czy narusza przepisy ustawy czy nie i czy grozi jej grzywna. Treść apelu poniżej.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zlecać więcej zadań organizacjom [wywiad]

Marek Solon-Lipiński
– Wartością dodaną pracy zespołu, który zajmował się programem współpracy są pomysły nowych zadań, które mogłyby być realizowane przez organizacje pozarządowe – z Markiem Solonem-Lipińskim z Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości o konsultowanym właśnie programie współpracy tego resortu z organizacjami pozarządowymi rozmawiała Magda Dobranowska-Wittels z portalu ngo.pl

Czy partycypacyjne tworzenie programów współpracy z NGO na szczeblu centralnym jest możliwe?

Weronika Czyżewska zdjęcie

Czy partycypacyjne tworzenie programów współpracy z NGO na szczeblu centralnym jest możliwe? OFOP we współpracy z czterema ministerstwami pokazuje że tak! Zachęcamy do lektury artykułu Weroniki Czyżewskiej, koordynatorki prac jednego z czterech ministerstw.

Od kilku miesięcy trwają prace nad programami współpracy między czterema ministerstwami a organizacjami pozarządowymi. Jak przebiega ten proces oraz co jest w nim najistotniejsze?

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

brama Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zapraszają do udziału w procesie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Modelowanie modelu współpracy. Przewodnik dla tych, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie

okładka podręcznika
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Piotr Frączak
Dorota Matejczyk
Rok wydania: 
2014

Podręcznik ten powstał w ramach projektu mającego na celu wdrażanie na terenie województwa lubuskiego elementów współpracy – wypracowanych w ramach projektu systemowego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”.

Jak budować dialog społeczny w Polsce? Stanowisko OFOP

Wzmacnianie dialogu opartego na zasadzie partnerstwa jest ważnym elementem współczesnej demokracji. W Polsce budowane są jednak systemy dialogu obywatelskiego i społecznego niezależnie od siebie. Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w reakcji na plany powołania Rady Dialogu Społecznego wystosował uwagi do propozycji ustawy i przyjął poniższe stanowisko.

 

Prawo o stowarzyszeniach - prace podkomisji sejmowej trwają

Nad projektem ustawy skierowanym do Sejmu pracuje podkomisja nadzwyczajna, poniżej prezentujemy wyniki dotychczasowych prac, które jeszcze nie zostały zakończone.

Uwagi do projektu z dnia 7 kwietnia 2015 r. ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

OFOP zgłosił uwagi do projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Rada ma wejść w miejsce Komisji Trójstronnej, nie uwzględnia organizacji pozarządowych ani innych podmiotów społecznych innych niż organizacje pracodawców i związki zawodowe. Rada ma prowadzić dialog "w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej".

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w rękach Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

8 kwietnia odbędzie się posiedzenie komisji sejmowej, która rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy. Publikowaliśmy go prosząc o Wasze uwagi. Projekt powstał z inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego, podlegał zmianom na posiedzeniach podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Publikujemy aktualną treść projektu z datą 23.03.2015.

Kolejne propozycje dyskutowane w Sejmie - zmiany dot. BIP i 1% w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest w trakcie nowelizacji. Pojawiają się kolejne propozycje przepisów. Czy OPP powinny mieć limit wydatków na reklamę? W jakiej formie organizacji mają spełniać wymogi ustawy o dostępie do informacji publicznej (BIP?) Sprawdź, co pisaliśmy o tym w ubiegłym miesiącu - link!

 

Pilne! Nowa Ustawa o Pożytku Publicznym – OFOP chce znać Twoje zdanie!

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest w trakcie nowelizacji.  Czy  OPP powinny mieć limit wydatków na reklamę? W jakiej formie organizacji mają spełniać wymogi ustawy o dostępie do informacji publicznej (BIP?) Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych chce poznać głos Twojej organizacji i przekazać go posłom.

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach

paragraf symbol

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z zadowoleniem przyjął informację o skierowaniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Uważamy, że zmiany te, będące efektem propozycji środowiska, przyczynią się do wzmocnienia sektora pozarządowego. Choć wiele propozycji zmian przygotowanych przez OFOP (np. całkowite zniesienie nadzoru administracji nad stowarzyszeniami) nie zostało w tej propozycji uwzględnionych, jednak projekt jest wynikiem długiego procesu konsultacji i uznajemy, że obecna propozycja jest realna i ważna dla sektora.

Subskrybuje zawartość