Programy dla Zmiany

Uwagi Zespołu Ekspertów Obywateli dla Zdrowia do projektu programu współpracy

Dnia 28.09.2017 w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie Zespołu Ekspertów Obywateli dla Zdrowia z przedstawicielami Zespołu ds. Programu Współpracy (Kinga Polubicka, Ewa Rybus-Tołłoczko). Zaprezentowane zostały dotychczasowe prace nad projektem Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi. Eksperci zapoznali się z informacjami o celach i planowanym zakresie programu współpracy zgodnie z art.

Drugie spotkanie Zespołu - prace nad programem współpracy z MZ

6.09.2017 r. Zespół ds. Programu Współpracy działający w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia”, podjął kolejne działania celem wypracowania programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem spotkania, było przedyskutowanie wcześniej opracowanych założeń do programu, stworzonego podczas warsztatów na przełomie czerwca i lipca. Członkowie Zespołu korzystając z pomocy ekspertów, wypracowali dokument, który następnie będzie poddany dokładnej analizie ministerstwa.

Warsztaty z zasad współpracy - krok w kierunku Programu Współpracy MZ z NGO

W ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta, w dniach 30.06-01.07.2017 r. odbyły się warsztaty dla członków Zespołu ds. Programu Współpracy.

Pierwsze kroki do Programu Współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pacjenckimi

2 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Programu Współpracy, w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Spotkanie poprowadził Tomasz Schimanek - ekspert OFOP - który, opierając się na swoich doświadczeniach i wiedzy, przedstawił uczestnikom sposób tworzenia PW, jego niezbędne elementy oraz najważniejsze założenia (prezentacja).

Eksperci zaproszeni do współtworzenia programu współpracy Ministra Zdrowia z NGO

Został rozstrzygnięty nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony i promocji zdrowia do Zespołu ds. Programu Współpracy, w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0011/16 realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Stwórz z nami program współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pozarządowymi

W ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” nr POWR.05.02.00-00-0011/16 realizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, OFOP oraz Rzecznika Praw Pacjenta ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia do Zespołu ds. Programu Współpracy. 

Podsumowanie NGO.PL nt obowiązku przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przez ministerstwa

Redakcja ngo.pl przygotowała podsumowanie, które ministerstwa wywiązały się z obowiązku przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi*. Wspomina tam m.in. o rezultatach naszego projektu "Programy dla zmiany" realizowanym w 2015 r. oraz o danych, które pozyskaliśmy od ministerstw prowadząc Repozytorium OFOP

Obywatele dla Zdrowia – nowa jakość budowania dialogu społecznego w służbie zdrowia

Zdjęcie prelegentów na konferencji prasowej

W trosce o nową jakość dialogu społecznego w ochronie zdrowia Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych w partnerstwie Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP rozpoczęła realizację 3-letniego projektu „Obywatele dla Zdrowia”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

Relacja ngo.pl z podpisania Programu współpracy przez Ministra Sprawiedliwości

Portal ngo.pl opublikował relację z konferencji, na której minister Borys Budka podpisał Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, wypracowanymi przez Zespół Konsultacyjny w ramach naszego projektu "Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym." 

OFOP pyta, co z programami współpracy ministerstw z organizacjami

W dniach 21-22 marca Federacja wystąpiła do wszystkich ministrów z pytaniem, czy podjęte zostały prace nad przygotowaniem programów współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi, do czego obliguje ich znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie. PIsma zostały przekazane do wiadomości Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.

Programy dla zmiany. Zmieniają urzędników, mobilizują NGO [relacja ngo.pl]

W czterech ministerstwa nastąpiła zmiana – zmiana w podejściu do współpracy z organizacjami pozarządowymi. To najbardziej cenny efekt projektu Programy dla zmiany. Choć programów na szczeblu centralnym nie ma jeszcze wiele, już dziś warto zastanowić się co robić, żeby nie były to dokumenty martwe. Wciąż niewiele organizacji ma poczucie, że może mieć wpływ na to, co dzieje się w ministerstwach.

Sport i turystyka, co je łączy, co je dzieli?

Proces tworzenia Programu Współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi różnił się od pozostałych ze względu na specyfikę tego resortu. MSiT tworzą dwie różniące się od siebie części. Jak sama nazwa wskazuje pierwsza z nich zajmuje się sportem, a druga turystyką. W kwestii współpracy z III Sektorem różnią się prawie wszystkim: budżetem, procedurami i typem organizacji, z który współpracują.

Prezentujemy podręcznik "Jak partycypacyjnie tworzyć programy współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym"

okładka podręcznika

Niewiele zdobyliśmy dotychczas doświadczeń z procesów przygotowywania programów współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi, czy szerzej, ze wspólnego, partycypacyjnego tworzenia dokumentów we współpracy administracji centralnej z podmiotami III sektora. Tym bardziej trudno jest mówić o dobrych praktykach z tych procesów, o rozwiązaniach „wzorcowych” lub „modelowych”, których zastosowanie gwarantowałoby przygotowanie i przyjęcie dokumentu zadowalającego wszystkich uczestników procesu jego tworzenia.

25 listopada 2015 - konferencja "Programy dla zmiany. Jak partycypacyjnie tworzyć programy współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym?"

rysunek zazębiających się kół - współpraca ministerstw z ngo

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej na konferencję podsumowującą projekt Programy dla zmiany. W ramach działań projektowych udało się partycypacyjnie wypracować założenia do programów współpracy z ministerstwami: Gospodarki, Sportu i Turystyki oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo Sprawiedliwości przyjęło program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Przedłużamy konsultacje publiczne Założeń Programu współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi. Wypowiedz się!

zdjęcie wejścia do Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych Założeń Programu współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2018.

 

 

Start konsultacji projektu Programu współpracy Ministerstwa Gospodarki z organizacjami pozarządowymi – czas do 28.09.2015

Około 40 uczestników i uczestniczek konferencji konsultacyjnej i 37 osób korzystających z transmisji on-line – projekt programu współpracy ujrzał światło dzienne 14 września o 11.00. Do 28 września można konsultować projekt, który już został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

Szczegóły konferencji "Programy dla zmiany - GOSPODARKA"

Już w ten poniedziałek spotykamy się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki na konferencji konsultacyjnej programu współpracy MG z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Staramy się docierać do jak najszerszego grona, stąd nieobecni będą mogli obejrzeć i wysłuchać konferencji dzięki

Ruszyły konsultacje publiczne Założeń Programu współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi. Wypowiedz się!

tabliczka - ministerstwo sportu i turystyki

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych Założeń Programu współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2018.

 

Konferencja "Programy dla zmiany - GOSPODARKA"

Serdecznie zapraszamy na konferencję konsultacyjną programu współpracy Ministerstwa Gospodarki z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 z udziałem Pana Mariusza Haładyja, Podsekretarza Stanu.

Konferencja odbędzie się 14 września 2015 r. w godz. 10.30 – 15.30 w siedzibie Ministerstwa Gospodarki przy Placy Trzech Krzyży 1/3/5 w Warszawie. Spotykamy się w salach A-B.

Ruszyły konsultacje publiczne Założeń Programu współpracy MKiDN z NGO na lata 2017-2019

Zaproszamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych Założeń Programu współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z organizacjami pozarządowymi nalata  2017-2019

Przypominamy o konsultacjach z Ministerstwem Gospodarki

Przypominamy, że do 10 września można konsultować założenia programu współpracy Ministerstwa Gospodarki z organizacjami pozarządowymi. Warto skorzystać z okazji, bowiem w tym resorcie usystematyzowanie współpracy z trzecim sektorem to nowość. 

Skonsultuj zasady współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO

tabliczka-mg
Ruszyły właśnie konsultacje założeń programu współpracy Ministerstwa Gospodarki z organizacjami pozarządowymi.Do tej pory Ministerstwo nie wyróżniało tej grupy spośród partnerów, z którymi współpracował resort; NGO mogą brać udział w konsultacjach i ubiegać się o patronaty na zasadach ogólnych. Program ma usystematyzować i wzmocnić te relacje, a jego misją jest włączenie organizacji pozarządowych w rozwój gospodarczy Polski.
 

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zlecać więcej zadań organizacjom [wywiad]

Marek Solon-Lipiński
– Wartością dodaną pracy zespołu, który zajmował się programem współpracy są pomysły nowych zadań, które mogłyby być realizowane przez organizacje pozarządowe – z Markiem Solonem-Lipińskim z Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości o konsultowanym właśnie programie współpracy tego resortu z organizacjami pozarządowymi rozmawiała Magda Dobranowska-Wittels z portalu ngo.pl

Czy partycypacyjne tworzenie programów współpracy z NGO na szczeblu centralnym jest możliwe?

Weronika Czyżewska zdjęcie

Czy partycypacyjne tworzenie programów współpracy z NGO na szczeblu centralnym jest możliwe? OFOP we współpracy z czterema ministerstwami pokazuje że tak! Zachęcamy do lektury artykułu Weroniki Czyżewskiej, koordynatorki prac jednego z czterech ministerstw.

Od kilku miesięcy trwają prace nad programami współpracy między czterema ministerstwami a organizacjami pozarządowymi. Jak przebiega ten proces oraz co jest w nim najistotniejsze?

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

brama Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zapraszają do udziału w procesie konsultacji publicznych projektu Programu Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Jak ministerstwa współpracują z organizacjami pozarządowymi?

zdjęcie z warsztatów "Programy dla Zmiany"

Prezentujemy wyniki badań przeprowadzonych w ministerstwach: Gospodarki, Kultury i Dziedzictwa Narodowoego, Sportu i Turystyki, Sprawiedliwości. Zostały przeprowadzone i spisane w formie zwięzłych raportów przez dr Magdalenę Arczewską i stanowią wstęp do wypracowania programów współpracy przez zespoły konsultacyjne powołane w ramach projektu "Programy dla Zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy na szczeblu centralnym".

Wyniki rekrutacji przedstawicieli organizacji pozarządowych w projekcie Programy dla Zmiany

Wyłonieni przedstawiciele wezmą udział w pracach zespołów przygotowujących założenia do programów współpracy ministerstw (MKiDN, MSiT, MG, MS) z organizacjami pozarządowymi.

Programy dla Zmiany: przedłużamy rekrutację do 22 marca 2015

Zespoły złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych i ministerstw wspólnie przygotują założenia do programów współpracy. Zostań członkiem tego zespołu! Przedłużamy rekrutację do projektu, o którym mowa tutaj 

Stwórz z nami programy współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy grafika

Zgłoś się do prac zespołów, który opracują założenia do programów współpracy czterech resortów: MKiDN, MSiT, MS, MG! Cztery zespoły, a w każdym 6 przedstawicieli NGO i 6 urzędników, opracują założenia do programów współpracy oraz przeprowadzą konsultacje społeczne. Zaangażowanie w projekt od kwietnia do października 2015.

Subskrybuje zawartość