Szkoła reprezentacji

Wyzwania dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie, także udział przedstawicieli zorganizowanych obywateli w debacie publicznej czy w tworzeniu polityk publicznych, wymaga wykorzystania świadomości, umiejętności, kompetencji i zasobów tkwiących w obywatelach i ich organizacjach.

System dialogu społecznego w realizacji zasady partnerstwa

Współczesny dialog społeczny (rozumiany szeroko jako tradycyjny dialog społeczny i dialog obywatelski) to zinstytucjonalizowana forma relacji władza wykonawcza – zorganizowane grupy obywateli, której istotą są negocjacje, czyli sposób ustalania wspólnych stanowisk czy współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji [por. Dialog obywatelski jako forma współrządzenia, w: FederalistKa nr 1/2010].

Spotkanie dot. wdrażania EFS dla organizacji z woj. łódzkiego

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają organizacje pozarządowe z woj. łódzkiego na spotkanie z członkami i członkiniami Komitetów Monitorujących RPO i PO WER dotyczące identyfikacji barier i wyzwań we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Prawo Zamówień Publicznych i Zasada konkurencyjności - co działa a co nie działa i dlaczego?".

Szkoła Reprezentacji NGO – zgłoś się!

Fundusze europejskie w instytucji publicznej od kuchni.  Szkoła Reprezentacji NGO – zgłoś się!

Zapraszamy Państwa na 3-dniowe spotkanie warsztatowe dla pozarządowych członków i zastępców członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne (RPO) i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całość odbędzie się w dniach 15-17 maja 2017 r. nad Zalewem Zegrzyńskim, w okolicach Warszawy.

Poszukujemy ewaluatora/rki projektu Szkoła Reprezentacji NGO !

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych poszukuje wykonawcy ewaluacji projektu "Demokracja to partycypacja" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Do zadań wykonawcy będzie należało zaprojektowanie i przeprowadzenie ewaluacji:

Relacja z kolejnej sesji Szkoły Reprezentacji NGO

W połowie marca odbyła się trzecia Szkoła Reprezentacji NGO! Tematem przewodnim było rzecznictwo i konsultacje społeczne, natomiast wykład otwarty został wygłoszony na temat Polityk publicznych w Polsce - materiał z wykładu dostępny jest naszym kanale youtube.

Polityki publiczne w Polsce... - wykład otwarty w ramach Szkoły Reprezentacji NGO

Serdecznie zapraszamy na trzeci już wykład otwarty w ramach Szkoły Reprezentacji NGO stworzonej dla reprezentantów sektora pozarządowego, a prowadzonej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Tym razem gościć nas będzie Collegium Civitas w sali Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,

a wykład wygłosi Dr Andrzej Zybała wykładowca w  Krajowej Szkole Administracji Publicznej
na temat 

Videoteka pozarządowa OFOP: Wykład otwarty w MPiPS 13.01 w ramach Szkoły Reprezentacji NGO

Jeśli ktoś nie był, ma okazję obejrzeć i posłuchać! Wykład otwarty w MPiPS w ramach Szkoły Reprezentacji NGO pt: „Good governance a organizacje pozarządowe” poprowadził Jakub Wygnański. Komentarz do wykładu wygłosiła Ewa Kulik-Bielińska, dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego oraz Dagmir Długosz dyrektor Departamentu Służby Cywilnej - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

II SESJA SZKOŁY REPREZENTACJI NGO

W styczniu odbyła się druga sesja Szkoły Reprezentacji NGO prowadzonej przez OFOP. Celem projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Demokracja to partycypacja” jest przygotowanie przez OFOP przedstawicieli organizacji pozarządowych do kompetentnego udziału w pracach ciał dialogu społecznego, na szczeblu samorządowym i państwowym np. w komitetach monitorujących, radach działalności pożytku publicznego i innych zespołach, w których głos sektora się liczy.

PORUSZANE TEMATY

II sesja Szkoły Reprezentacji NGO-relacja uczestnika

W Warszawie odbyła się druga sesja Szkoły Reprezentacji NGO, zorganizowanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Szkoła przygotowuje działaczy organizacji pozarządowych do uczestnictwa w ciałach dialogu społecznego i obywatelskiego, na szczeblu samorządowym i państwowym, w komitetach monitorujących pogramy operacyjne, radach działalności pożytku publicznego, forach terytorialnych, grupach i zespołach roboczych rozmaitego rodzaju. Zajęcia finansowane są z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu "Demokracja to partycypacja". Poprowadzili je: Weronika Czyżewska, Aneta Marczyk, Piotr Frączak i Michał Dymkowski.

Wykład otwarty "Good governance a organizacje pozarządowe"

ZAPRASZAMY 13 stycznia na wykład otwarty "Good governance a organizacje pozarządowe" w ramach Szkoły Reprezentacji NGO: 13.01 piatek, godz. 14.00 MPiPS. Wykład wygłosi: Jan Jakub Wygnański z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Komentarz do wykładu - jako wprowadzenie do dyskusji: Ewa Kulik-Bielińska dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego oraz Dagmir Długosz dyrektor Departamentu Służby Cywilnej / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

II sesja Szkoły Reprezentacji NGO

W styczniu (12-13.01) odbędzie się druga sesja Szkoły Reprezentacji NGO prowadzonej przez OFOP w ramach projektu "Demokracja to partycypacja" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

I sesja Szkoły Reprezentacji NGO -relacja uczestnika

Pierwsza sesja Szkoły Reprezentacji NGO OFOP odbyła się w Klaudynie pod Warszawą 30.11-1.12.2011r. Szkoła Reprezentacji NGO ma wyszkolić przedstawicieli organizacji pozarządowych gotowych do kompetentnego udziału w pracach ciał dialogu społecznego, na szczeblu samorządowym i państwowym np. w komitetach monitorujących, radach działalności pożytku publicznego i innych podobnych. Według Prezesa OFOP, Piotra Frączaka istnieje presja społeczna na administrację, a Szkoła OFOP jest tu szansą i wyzwaniem dla  III sektora.
 
 

I sesja - Szkoła Reprezentacji NGO – szansą i wyzwaniem dla III sektora

Ruszyła Szkoła Reprezentacji NGO przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Podczas pierwszego zjazdu odbył się wykład otwarty w Kancelarii Prezydenta, spotkanie z członkami Rady Szkoły oraz inne wykłady i warsztaty związane z reprezentacyjnością sektora pozarządowego. Udział w Szkole bierze 40 przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski.

Pierwszą sesją Szkoły Reprezentacji NGO rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla reprezentantów sektora pozarządowego w różnych ciałach dialogu obywatelskiego.

Wykład otwarty w Kancelarii Prezydenta RP - otwarcie Szkoły Reprezentacji NGO

Henryk Wujec – Doradca Prezydenta RP spotkał się w czwartek 1 grudnia z przedstawicielami forów dialogu obywatelskiego, uczestniczącymi w Szkole Reprezentacji NGO. Przedsięwzięcie prowadzone jest przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych w ramach projektu "Demokracja to partycypacja", finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Szkoła Reprezentacji NGO

Zakończył się drugi etap rekrutacji do Szkoły Reprezentacji NGO. Podczas pierwszego zjazdu – 30.11- 1.12 zajęcia poprowadzą m.in. Edwin Bendyk, Jan Herbst, Piotr Gliński oraz Piotr Frączak. Odbędzie się także wykład otwarty  na temat dzisiejszych wyzwań i problemów sektora pozarządowego oraz nowych ruchów społecznych.

Rekrutacja do Szkoły Reprezentacji NGO zakończona

Rekrutacja do Szkoły Reprezentacji NGO już zakończona!
W tym tygodniu (24-28.10) skontaktujemy się z kandydatami w celu umówienia się na drugi etap rekrutacji.

Działanie w ramach projektu  "Demokracja to partycypacja" finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Rekrutacja do Szkoły Reprezentacji NGO przedłużona do 20.10.2011!

Jeśli interesuje Cię tworzenie strategii-polityk publicznych, dialog obywatelski, foresighting obywatelski, demokracja uczestnicząca, lobbing, wdrażanie strategii, podstawy budowania wizerunku i współpracy z mediami, sposoby zbierania i wykorzystywania danych, obywatelskie nieposłuszeństwo, federalizacja, reprezentacja i reprezentatywność... To Szkoła Reprezentacji jest dla Ciebie!

Możemy mieć wpływ na to, co dzieje się wokół. Spróbujcie działalności w Radach Działalności Pożytku Publicznego, komitetach i podkomitetach monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich i krajowych oraz w innych ciałach dialogu, gdzie potrzebny jest glos organizacji pozarządowych! Udział w projekcie jest nieodpłatny, zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie, tylko dojazd we własnym zakresie.

Rusza SZKOŁA REPREZENTACJI NGO w OFOP!

Zaproszenie do udziału w Szkole Reprezentacji NGO kierujemy do osób, które chcą być przedstawicielami organizacji pozarządowych w ciałach dialogu obywatelskiego. Pod tym hasłem rozumiemy: Rady Działalności Pożytku Publicznego na wszystkich poziomach, komitety i podkomitety monitorujące programy finansowane z funduszy europejskich oraz krajowych, wszelkie inne gremia międzysektorowe powoływane na wszystkich szczeblach decyzyjnych, w których jest miejsce dla reprezentantów organizacji pozarządowych.

Subskrybuje zawartość