FRSO

Kolejna szkoła dla reprezentantów sektora zakończona

 Szkoła Partycypacji Społecznej to kontynuacja idei Szkoły Reprezentacji NGO realizowanej przez Federację na przełomie 2011/2012 r.

Ostatnie spotkanie Szkoły Partycypacji Społecznej

Data: 
14 listopad, 2012 - 16:27
Osoba: 
Aneta Marczyk, Weronika Czyżewska, Piotr Frączak

W Bochni zakończyliśmy etap projektu jakim była Szkoła Partycypacji Społecznej. 

Kawiarenka: Loteria fantowa jako sposób finansowania działalności organizacji pozarządowej

25 września  o godz. 10.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu kawiarenek pozarządowych Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej. Organizatorzy (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) zaprasza na spotkanie warszawskie organizacje.

Słowa kluczowe:

Jesteśmy po kolejnym zjeździe Szkoły Partycypacji Społecznej

 Między 5- 7 września spotkaliśmy się poraz kolejny z uczestnikami i uczestniczkami Szkoły Partycypacji Społecznej. Tym razem szkolenie odbyło się w woj. kujawsko-pomorskim. Podczas przedostatniego zjazdu przećwiczony został materiał z modułu pomiaru oddziaływania społeczno - ekonomicznego, oraz roli sektora w procesie zmniejszania różnic pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi krajami UE.

Byliśmy w Katowicach na II zjeździe Szkoły Partcypacji Społecznej

Między 25-27 czerwca odbył się drugi zjazd Szkoły Partycypacji Społecznej. Spotkanie zorganizowane tym razem w Katowicach w całości składało się z prac warsztatowych. Grupa A pracowała z Martą Lewandowską z Bee-smart oraz  Piotrem Frączakiem z zakresu modułu relacji partnerskich z administracja publiczną, który  zawierał standardy współpracy z administracja publiczną.

Odbyła się debata w ramach Szkoły Partycypacji Społecznej

4 czerwca odbyło się Walne Zebranie członków OFOP w trakcie którego zorganizowaliśmy także debatę w ramach działań promocyjnych Szkoły Partycypacji Społecznej. Tym spotkaniem OFOP wraz z Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN rozpoczął kolejny cykl Konwersatorium. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: partycypacja, rozwój, innowacyjność.

Jesteśmy po I zjeździe Szkoły Partycypacji Społecznej

Pierwsze spotkanie (24-26 maja) w ramach Szkoły Partycypacji Społecznej było jednocześnie zakończeniem Szkoły Reprezentacji NGO. Podczas zjazdu uczestnicy i uczestniczki kursu opracowali materiał z zakresu modułu prawnego.

Spotkanie przybrało rożne formuły. Wykłady wygłosili:

Konwersatorium. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: partycypacja, rozwój, innowacyjność.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) wraz z Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN  zapraszają na czwarty cykl Konwersatoriów poświęconych analizie aktualnych problemów funkcjonowania sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Patronat nad wydarzeniem objął Kwartalnik Trzeci Sektor.

Przedłużona rejestracja na Szkołę Partycypacji Społecznej

Do 5 maja trwały zapisy na Szkołę Partycypacji Społecznej. Kurs metodą blended-learning w ramach Szkoły będzie prowadzony przez trenerów Fundacji Rozowju Społeczeństwa Obywatlskiego.

W okresie między majem a listopadem 2012 br będziemy realizować cztery cykle szkoleniowe, pomiędzy którym odbędzie się 18 tyg. kurs e-learningu składający się z modułów nawiązujących do tematów szkoleń stacjonarnych.
Projekt zakłada pracę w dwóch grupach, łącznie zakwalifikowanych do udziału będzie 50 osób z całej Polski.

Rozpoczynamy rejestrację na Szkołę Partycypacji Społecznej.

Szkoła Partycypacji Społecznej to nauka metodą blended-leraning. W okresie między majem a listopadem 2012 br będziemy realizować cztery cykle szkoleniowe, pomiędzy którym odbędzie się 18 tyg. kurs e-learningu składający się z modułów nawiązujących do tematów szkoleń stacjonarnych.
Projekt zakłada pracę w dwóch grupach, łącznie zakwalifikowanych do udziału będzie 50 osób z całej Polski.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z czterema modułami tematycznymi:

Harmonogram Szkoły Partycypacji Społecznej

Szkoła Partycypacji Społecznej została stworzona z myślą o liderach i liderkach organizacji członkowskich OFOP oraz innych organizacji pozarządowych, którzy chcą nauczyć się profesjonalnie współpracować z administracją publiczną.

Zakres tematyczny modułów podczas Szkoły Partycypacji Społecznej

Poniżej zamieszczamy opisy poszczególnych modułów tematycznych realizowanych podczas Szkoły Partycypacji Społecznej, opracowanych przez ekspertów merytorycznych projektu. W składzie zespołu ekspertów mamy przedstawicieli/ki Fundacji Rozowoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz ekspertkę zewnętrzną.

 

Konferencja nt mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno - ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

Czy często zastanawiasz się jak przekonać innych ludzi, że to co robi Twoja organizacja ma sens? Brakuje Ci twardych dowodów? Konkretów? Narzędzie PROVE IT. PL! stworzyliśmy z myślą o Twojej organizacji. Chcemy szeroko upowszechnić narzędzie wśród przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i społecznego - wszędzie tam, gdzie wiarygodność organizacji jest ważna i ma sens!

Konsultacje nowego FIO

Dotyczy organizacji członkowskiej: 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej, aby porozmawiać o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. TERMIN I MIEJSCE: 18 października 2011 r., godz. 9.00, Kooperatywa Pozarządowa, Kłopotowskiego 6/61.

Subskrybuje zawartość