składki członkowskie

Zmiana składek członkowskich OFOP!

Od 1 stycznia 2012 r. zmieniają się wysokości składek członkowskich! Już od 20 złotych można zostac organizacją członkowską OFOP! "Progi składkowe" w zmienionym Regulaminie Składek Członkowskich, przyjętym przez Walne Zebranie Członków w maju 2011 r. to:

Przyłącz się do OFOP. Działając razem jesteśmy skuteczniejsi! 

Bez względu na rodzaj i zasięg prowadzonej działalności wszyscy mamy podobne problemy: brak dostępu do informacji o grantach, problemy z procedurami dot. rozliczeń lub znalezieniem partnerów, wymianą doświadczeń, dostępem do szkoleń. Ponadto, gdy otoczenie prawne nie sprzyja naszemu rozwojowi, samodzielnie nie mamy żadnego wpływu na zmianę niekorzystnych regulacji. Pojedynczy głos organizacji nie jest dobrze słyszalny. Działając razem jesteśmy skuteczniejsi.

Przynależność do OFOP umożliwia:

Subskrybuje zawartość