szkoła partycypacji

Harmonogram zjazdów Szkoły Partycypacji Społecznej

Trwają prace nad przygotowaniami progamu Szkoły, 11 stycznia na spotkaniu ekspertów do spraw programu ustaliliśmy harmonogram szkoleń. Równocześnie toczą sie pracę nad budową platformy e-learningowej do nauki pomiędzy szkoleniami.

Zdobądź "Partycypacyjne Prawo Jazdy"

 

Udział w zajęciach wzmocni umiejętności liderów organizacji pozarządowych w obszarze współpracy z administracją i poszerzy ich wiedzę dotyczącą polityk publicznych. Pierwszy zjazd szkoleniowy odbędzie się w maju 2012. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Subskrybuje zawartość