12 postulatów

Grupa robocza 12 postulatów

Data: 
20 sierpień, 2013 - 10:00
Osoba: 
Michał Dymkowski, Agata Wiśniewska-Górczewska

20 sierpnia odbyło się spotkanie grupy roboczej 12 postulatów poświęcone wytycznym dla regionalnych programów operacyjnych 2014-2020. Pierwsza część spotkania poświęcona była przeglądowi informacji członków grupy z prac konsultacyjnych w ramach grup roboczych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nad programami operacyjnymi na nową perspektywę.

Słowa kluczowe:

Forum Debaty Publicznej o CLLD

Data: 
24 październik, 2012 - 11:00
Osoba: 
Piotr Frączak

W Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium „Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości?”, której celem m.in. było przygotowanie dużej konferencji planowanej na 23 listopada w ramach Forum Debaty Publicznej.

Spot 12 postulatów!

W radio "Złote przeboje", TOK FM i Roxy FM można usłyszeć nasz spot reklamujacy 12 postulatów i zachęcający do włączenia się w przyszły okres programowania funduszy. Można go również posłuchać tutaj: ekonomiaspoleczna.info/media/spoty/ofop_12_postulatow.mp3

Spotkanie grupy "12 postulatów"

Data: 
27 sierpień, 2012 - 11:00
Osoba: 
Michał Dymkowski, Piotr Frączak

27 sierpnia odbyło się drugie spotlanie grupy roboczej, zorganizowanej w celu opracowania generalnych postulatów organizacji pozarządowych w sprawie przyszłego okresu programowania funduszy 14-20 - prowadzonej przez OFOP przy wpspółpracy z Fundacją Stocznia.

Podczas spotkania ponownie przeanalizowano postulaty rozszeżając je o dwa nowe ( co dało sumę 12 postulatów) oraz omówiono dalszą organizacje prac grupy:

1) propozycje formalnego jej określenia jako stałą konferencję ds. przyszłego okresu programowania,

Subskrybuje zawartość