apel

Apel do Prezydenta RP o weto!

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Zwracamy się do Pana z apelem o zawetowanie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, uchwalonej przez Sejm 15 września 2017 r.

Słowa kluczowe:

Apel do posłów ws. dobrego prawa dla stowarzyszeń - dziękujemy!

Apel do posłów o uszanowanie 5-letnich prac nad ustawą o stowarzyszeniach, prowadzonych przez przedstawicieli środowiska pozarządowego oraz współdziałających organów publicznych, podpisało 474 obywateli oraz przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji. Wysłaliśmy go dziś do posłów, z wiadomością do Prezydenta RP oraz senatorów.

List do Prezydenta RP Andrzeja Dudy ws. ustawy o stowarzyszeniach

skan pisma

Wystosowaliśmy pismo do Prezydenta RP z prośbą o zainteresowanie losami procedowanej w Sejmie nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach oraz o wyznaczenie przedstawiciela do prac w komisji sejmowej. Nowelizacja została w 2014r. złożona przez ówczesnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Liczymy na dobrą wolę nowego Prezydenta Andrzeja Dudy i wsłuchanie się w głos środowiska pozarządowego. Ze swej strony deklarujemy chęć dalszej współpracy przy tak ważnej ustawie.

Treść listu poniżej:

Subskrybuje zawartość