bezpieczeństwo

Organizacje pozarządowe w bezpieczeństwie narodowym w Polsce i na świecie

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Skrabacz Aleksandra
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Warszawa
Wydawca/cy: 
Akademia Obrony Narodowej
Numer w starym katalogu: 
03773

Materiał przeznaczony do wykorzystania na Wyższych Kursach Obronnych dla kierowniczej kadry administracji publicznej.

Europe in the World

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Mollett Howard
Rok wydania: 
2003
Miejsce wydania: 
Londyn
Wydawca/cy: 
BOND
Numer w starym katalogu: 
327

Publikacja jest zbiorem krótkich esejów dotyczących trzech głównych polityk Unii Europejskiej: zagranicznej, bezpieczeństwa oraz polityki rozwoju. Porusza ważne kwestie dotyczące  między innymi humanitaryzmu, ekonomi, migracji ludności, środowiska naturalnego, terroryzmu, wielokultorowości czy bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo lokalne

Społeczny kontekst prewencji kryminalnej
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Czapska Janina, Widacki Jan (red.)
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
83-86917-44-X
Wydawca/cy: 
Instytut Spraw Publicznych
Numer w starym katalogu: 
03071

Publikacja traktuje o roli, jaką odgrywa społeczeństwo w walce z przestępczością poprzez udział w programach prewencyjnych. Autorzy wskazują na szczególne znaczenie współdziałania policji, samorządu i społeczeństwa w tym zakresie na poziomie lokalnym oraz potrzebę koordynacji ww. działań dotyczących prewencji kryminalnej na szczeblu krajowym.

Nowy kształt bezpieczeństwa europejskiego

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Styrna Dariusz (red.)
Rok wydania: 
1996
Miejsce wydania: 
Kraków
Wydawca/cy: 
Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji
Numer w starym katalogu: 
02057

Wybór wystąpień wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanych przez Fundację MCRD. W wersji dwujęzycznej (polskiej i angielskiej). Wśród tematów m.in.: Europa podzielona. Konflikty i podziały jako zagrożenia dla bezpieczeństwa i współpracy w Europie; Europa zjednoczona. Przyszłość europejskich struktur bezpieczeństwa i współpracy. Nowe modele i koncepcje bezpieczeństwa; Rola mocarstw w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego. Bezpieczeństwo europejskie w amerykańskiej polityce zagranicznej. Miejsce Rosji w europejskim systemie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie

Studium politologiczne
Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Pietraś Marek
Rok wydania: 
2000
Miejsce wydania: 
Lublin
Wydawca/cy: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie
Numer w starym katalogu: 
03178

W cz. I – Istota i zakres bezpieczeństwa ekologicznego – dwa rozdziały: Dynamika bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych i Bezpieczeństwo ekologiczne w stosunkach międzynarodowych. W cz. II – Uwarunkowania bezpieczeństwa ekologicznego w Europie: Zagrożenia ekologiczne w Europie; Zagrożenia ekologiczne zmienną zachowań międzynarodowych; Czynniki zagrożeń ekologicznych w Europie. Cz. III – Koncepcja bezpieczeństwa ekologicznego w Europie to: Transformacja wnętrza państw; Transformacja stosunków międzynarodowych. W cz.

Subskrybuje zawartość