blended-learning

Zdobądź "Partycypacyjne Prawo Jazdy"

 

Udział w zajęciach wzmocni umiejętności liderów organizacji pozarządowych w obszarze współpracy z administracją i poszerzy ich wiedzę dotyczącą polityk publicznych. Pierwszy zjazd szkoleniowy odbędzie się w maju 2012. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Subskrybuje zawartość