dochody i wydatki publiczne w Polsce

Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005

Dane szczegółowe
Autor/zy: 
Malinowska-Misiąg Elżbieta
Misiąg Wojciech
Tomalak Marcin
Rok wydania: 
2008
Miejsce wydania: 
Warszawa
ISBN: 
978-83-7610-009-8
Wydawca/cy: 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Numer w starym katalogu: 
693

Opracowanie zawiera wyniki badań przestrzennego zróżnicowania dochodów i wydatków publicznych prowadzonych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obejmuje lata 2004-2005, w których zaszło szereg ważnych zmian( ze względu m.in. na przystąpienie Polski do UE), ale zawiera odniesienia do badań z wcześniejszych okresów.

Subskrybuje zawartość